Kjemper for seniorskolene

Publisert/Oppdatert

NOU-utvalget foreslår å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning. Nå har Nestor Seniorutvikling levert sin høringsuttalelse til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle. Rektor Terning Dahl-Hansen er klar til å kjempe for skolens eksistens. Her kan du lese Nestor sin høringsuttalelse.

NOU-høringen blir særdeles viktig

Publisert/Oppdatert

Det ble et rektormøte i Trondheim i NOUens tegn. NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene, ble overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna 31. oktober. Det har blitt en meget fyldig og grundig melding på 166 sider, ført i pennen av hele fire sekretærer. Den forrige fra 2001 – Frihet til mangfold var på 70 sider.

En sten for Eva

Publisert/Oppdatert

I dag er det den internasjonale Holocaustdagen. Da bør du lese En sten for Eva.

NOU: Folkelig opplysning er folkehøgskolens raison d’etre

Publisert/Oppdatert

Et offentlig oppnevnt utvalg har sett folkehøgskolen nærmere i kortene. Resultatet kan man lese i NOU 2022:16 «En folkehøgskole for alle». Utvalget slår her fast at flere grupper av ungdommer og andre i det norske samfunnet trenger folkehøgskolen. NOU-rapporten legger derfor vekt på å sikre skoleslagets pedagogiske frihet gjennom statsstøtten. For å tydeliggjøre folkehøgskolens legitimitet og sikre samfunnets og politikernes velvilje i fremtiden, fremmer utvalget ikke mindre enn 73 forslag til endringer i lov og forskrift.

Trall: Sang-app fra Oslo Met

Publisert/Oppdatert

På søken etter et felles og mangfoldig sangrepertoar: Er sang i dagens Norge uttrykk for et kulturelt fellesskap og en felles referanseramme? Ser vi bakover i tid har sang vært viktig i folkeopplysning og danning, som samfunnstyrkende og/eller samfunnsendrende kraft. Sangen virker både innover i oss selv som styrke, ro og følelseskanal, men også utad som uttrykk for glede, samhørighet og energi.

NOU med intensjon om å styrke skoleslaget

Publisert/Oppdatert

Vi har lagt årets rektormøte med omfattande drøftingar rundt to nye NOU-rapportar bak oss, og utforming av høyringssvar ligg framføre oss. Det er ikkje tvil om at «En folkehøgskole for alle» var rapporten som skapte meste diskusjon på samlinga i Trondheim.

Jonatan Rask blir rektor på Nordiska

Publisert/Oppdatert

Rektor ved Lofoten folkehøgskole er tilsatt som rektor ved Nordiska folkehøgskolan i Kungälv, 20 kilometer nord for Gøteborg. Han tar over 1. august etter fem år i lederstolen ved folkehøgskolen i Kabelvåg.

Benedicte Hambro – om ord og meninger

Publisert/Oppdatert

Benedicte Hambro som arbeider ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker har i mange år hatt sin faste spalte - Benedites metode, i magasinet Folkehøgskolen. Her skriver hun hvordan de aktivt jobber med woke- og kanselleringsproblematikken ved deres folkehøgskole. Nå tar de tak i dette, særdeles forebyggende. Les og lær!

Einar Opsvik har lest dialoglitteratur

Publisert/Oppdatert

Leder i Folkehøgskoleforbundet, Einar Opsvik, har lest fire bøker om dialog. Han sier: Det er ei krevjande øving å flytte seg frå samtalen til dialogen. Dialogen som er noko meir enn ein samtale.

Bereist kjøkkensjef som har landet i Lofoten

Publisert/Oppdatert

Svenske Nils Blom (42) er kjøkkensjef på Lofoten folkehøgskole. Et kjøkken som har opparbeidet seg et veldig godt rykte. Med hotell- og restaurantutdannging fra Sverige og oppvekst i Härnösund nord for Sundsvall, har han på ekte vagabondvis satt kursen ut i verden.