Benedicte Hambro – om ord og meninger

Benedicte Hambro som arbeider ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker har i mange år hatt sin faste spalte - Benedites metode, i magasinet Folkehøgskolen. Her skriver hun hvordan de aktivt jobber med woke- og kanselleringsproblematikken ved deres folkehøgskole. Nå tar de tak i dette, særdeles forebyggende. Les og lær!

Glad, fornøyd eller lykkelig?

Ord er viktige, og hvordan vi forstår hverandres ord er viktig.   På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har vi arbeidet bevisst med ord og meninger i år.   Vi tror det er vanskeligere å bli krenket eller såret hvis vi er åpne for at vi oppfatter ting forskjellig.

Kollega Tord Kristian Skancke har lekt med ord sammen med oss på morgensamling.  Vi har delt favorittord, lekt med meningen av ord og laget ordassosiasjoner og sammensetninger, både skriftlig og muntlig.  Det skal nevnes at Tord er en kløpper til å leke med ord og bruke dem i uventede situasjoner til stor glede og frustrasjon for oss alle.

I valgfaget «Det menneskelige landskap» har elevene og jeg definert ord og meninger.  Hva er for eksempel viktigst i tilværelsen av å være lykkelig, fornøyd eller glad? Eller når sier du at du elsker noen eller er glad i dem?  Det er så fint å snakke sammen når målet ikke er å vinne en diskusjon eller lage en rangering – for det klarer vi ikke.  Noen ganger er det et helt klart generasjonsskille i bruk og forståelse av ord, andre ganger har vi  vi bare forskjellige forståelse av ord. Og det er viktig å vite det!   Klarer vi å lage en språkkultur med enkle ord, kan vi etter hvert bevege oss inn i de vanskeligere ordene som forskjellen på å bli krenket og såret, og hva vi forstår med woke og kansellering.

Bruk morgensamlingene til å snakke sammen, dele ord og leke med ord.  Det er så enkelt og viktig for å forstå hverandre og kanskje unngå misforståelser og konflikter.

Benedicte Hambro