Gir seg etter et langt liv i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Etter 28 år som rektor ved Toneheim folkehøgskole, har Jon Krognes (64) bestemt seg for å tre tilbake. Siden starten i 1995 har han hatt loset over 3.500 elever gjennom folkehøgskolen på Hamar.

Bøker: Det blåøyde riket. Norske tillitspatologier

Publisert/Oppdatert

På min t-bane-tur på veg frå Veitvet til kontoret i Brugata i Oslo sentrum passerer eg Økern. Midt i januar i år, dukka ordet TILLIT opp på veggen på ei blokk på Økernsenteret. Kunstnaren Lars Ø. Ramberg fekk utfalde seg fritt og brukte vindauge og lys til å formidle sitt klare bodskap til alle forbipasserande. Tillit har i framveksten av vårt liberale demokrati og vår velferdsstat vore ein avgjerande verdi. Gunnar Skirbekk har understreka i si bok «Norsk og moderne» at vi må ha eit auge for å ta vare på «…ein egalitær politisk kultur, med grunnleggjande tillit og solidaritet». Dette ordet var også mitt første møte med folkehøgskulen gjennom ein artikkel av Øyvind Brandt som presiserte at tillit var ein av folkehøgskulen sine sentrale verdiar.

Sommarlektyre og nye danningsperspektiv

Publisert/Oppdatert

Filosofen Lene Rachel Andersen held folkehøgskulen sitt dannings oppdrag høgt. Ho har m.a. bidratt til å etablere tenketanken «Nordic Bildung» https://www.nordicbildung.org/ og er medforfattar av bok «The Nordic Secret». Ho drar i denne artikkelen linjene tilbake til danningsperspektiva i folkehøgskulen sin barndom og presiserer at vi treng ei nyorientering i vårt danningssyn for å handtere det som er vår tids store utfordringar som t.d. migrasjon, sosiale medier, klimaendringar og kunstig intelligens. Danningsperspektiva vil gi oss ei djupare forståing for korleis vi kan store, raske endringar og komplekse samfunnsmessige utfordringar.

Solbakken folkehøgskole på Skarnes får ny rektor

Publisert/Oppdatert

Siri Thorson (35) som er fra Hemsedal, tar over som rektor på Solbakken. Hun har master i drama og teater fra NTNU med pedagogikk psykologi som fordypning. Hun har spesialisert seg på bruk av teater som psykososialt helsefremmende verktøy og har jobbet med ulike teater- og musikkprosjekter i Libanon, Palestina og Sør-Afrika.

Toneheim får ny leder

Publisert/Oppdatert

Etter 28 år som rektor ved Toneheim folkehøgskole går nå Jon Krognes av med pensjon. Elin Evenrud (46) er tilsatt som ny leder ved folkehøgskolen på Hamar.