Toneheim får ny leder

Etter 28 år som rektor ved Toneheim folkehøgskole går nå Jon Krognes av med pensjon. Elin Evenrud (46) er tilsatt som ny leder ved folkehøgskolen på Hamar.

Evenrud var i en årrekke lærer ved Buskerud folkehøgskolen før hun ble rektor ved Holtekilen/Oslofjord folkehøgskole. Nå kommer hun fra jobben som leder for Kompetansesesjonen i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hun startet sin folkehøgskolereise som elev ved Skiringssal/Sandefjord folkehøyskole 1995.

Elin Evenrud har hatt flere verv i folkehøgskolesystemet – distriktsleder i mange år og i sentralstyret i Folkehøgskoleforbundet.

Den nye lederen har en master i utdanningsledelse og tilleggsutdannelse i journalistikk og digitale medier.

Krognes hadde egentlig bestemt seg for å ta ett år til, men i januar tok han beslutningen om å gi seg nå, av helsemessige årsaker. Fra 1. august overlater han ledelsen til Even Evenrud, som nå flytter hjem til Ottestad utenfor Hamar.

ØK