Skal folkehøgskolen myndiggjøre til økokrati?

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen inngår i en lang frihets- og demokratitradisjon da den i sin tid ville myndiggjøre ungdom til å kunne leve autonome liv og fungere i det fremvoksende demokratiet i den nye nasjonen i siste halvdel av 1800-tallet. Den gangen handlet det om å nære kjærlighet til fedrelandet via kjennskap til landets historie, kultur og språk, supplert med innføring i demokrati og fagområder man anså som viktige i datidens norske bondesamfunn. Dagens ungdom lever i en helt annen verden, med helt andre alvorlige og globale utfordringer enn den gangen - utfordringer som både truer demokratiet og i verste fall hele vår eksistens. Hva er det folkehøgskolen ønsker å myndiggjøre i forhold til i dag, og hvordan?

Sterke reaksjoner i Sverige

Publisert/Oppdatert

Bakgrunnen for den nasjonale manifestasjonen i Sverige er det politiske klimaet i landet hvor den nåværende regjeringa og dens støtteparti har satt folkehøgskolen kraftig under lupp. Først kuttet man de ekstra bevillinger som ble gitt i forbindelse med pandemien. Dette var for så vidt varslet men historisk har slike ekstra bevillinger blitt permanentet som nye plasser innenfor skoleslaget og i så måte en utvidelse av resursene. Dette ble ikke gjort denne gangen tvertimot kuttet man det helt bort og satte da en del folkehøgskoler (som jo hadde gamblet på att ordninga ble permanent) i store vanskeligheter fordi de hadde utvidet personalestyrken med basert på de ekstra midlene. I sum ble det kuttet bort en halv milliard ved årsskiftet 22/23.

Flerkulturell lærerstab på Hadeland folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Det er 30. november – den første snøen har farget vakre Hadeland hvit. Vi har avtalt møte med rektor Arne Ruste (54) ved folkehøgskolen på Brandbu. Skolen har funnet sin nye vei og rektoren leder en svært flerkulturell lærerstab.

Stor kunstgave til folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Alfred Vaagsvold gir gjennom prosjektet «Kunst nå» en stor kunstgave til alle folkehøgskolene i Norge. Høsten 2023 begynte han på reisen landet rundt for å overrekke gavene.

Stopp krigen i Gaza!

Publisert/Oppdatert

Uttale frå Folkehøgskulerørsla. Stopp krigen i Gaza! Folkehøgskulerørsla fordømer krig, drap og terror mot sivile. Vi krev at Israel avbryt bombinga av Gaza og likeins at Hamas stansar alle terrorangrep retta mot Israel. Vi krev at partane stoppar konflikten og startar arbeidet med å finne ei rettvis, berekraftig og varig løysing.

Jan Kløvstad:

Publisert/Oppdatert

Gjennom hjertet til hjernen…