4. God stemning i personalet: F.v: Minsu Jang fra Sør-Korea/Brandbu, Masago Sato fra Japan/Oslo, Yuki Smedsrud fra Japan/Grymyr, Jack Jaehyung Choe fra Sør-korea/Brandbu, Carina Maritza Vildem timelærer m.m. og Jon Lennart Løbak – inspektør og på linja korean wave.

Flerkulturell lærerstab på Hadeland folkehøgskole

Det er 30. november – den første snøen har farget vakre Hadeland hvit. Vi har avtalt møte med rektor Arne Ruste (54) ved folkehøgskolen på Brandbu. Skolen har funnet sin nye vei og rektoren leder en svært flerkulturell lærerstab.

 

Skolen som lenge hadde en «alternativ» profil har nå funnet sin egen nye nisje – alle linjene har asiatisk fokus. Følgende fem linjer tilbys:

  • Akida, sverd og østlig filosofi
  • K-pop korean wave
  • Manga og webtoons
  • Korean wave – language & culture
  • Japan – language & culture
Arne Ruste leder «asiatiske» Hadeland folkehøgskole med stødig hånd.

Asia-fokuset startet rundt årtusenskiftet, med en taekwondo-linje. 2016/17 var det første året med K-pop. Av 86 elever går hele 27 på denne linja – og det er mange på venteliste. Arne forteller at det for søkerne er en stor motivasjon å få reise til Japan og Korea.

På skolen jobber de kontinuerlig med linjeutvikling, likvel endret de ikke sin «alternative» profil over natta. De la ned én og én linje. Ved ansettelser legger de vekt på at lærere har japansk eller koreansk som morsmål. Nå har de et personale med bakgrunn fra – Nepal, Japan, Hellas, Sør-Korea og Etiopia. Men undervisning og kommunikasjon går stort sett på norsk. I år har de to utenlandske elever. – Men vi er nøye på å ordlegge oss enkelt, forsikre oss om at ting er forstått. Foreløpig går det over all forventning, forteller Arne Ruste.

 

 

 

Stor renovering

Vi traff på tre glade jenter – f.v. Marion fra Verdal (stipendiat) – K-pop, Hannah fra Asker – K-pop og Emma fra Molde – K-wave.

 

Jeg får en flott omvisning, møter elever og lærere. Det er en usedvanlig god atmosfære ved skolen – her er det godt å være, og Arne viser stolt fram, kjenner elevene og har stadigvekk en positiv kommentar å komme med. Det er overvekt av jenter ved skolen. K-pop som er den største linja har bare jenter – det er en danselinje.

Arne Ruste tok over som rektor i 2017 – da sto skolen i en meget krevende økonomisk situasjon. Den tidligere aksjemekleren har jobbet stødig for å få økonomien på skinner slik at de også har kunnet utbedre anlegget.

I 2021 renoverte de hovedbygningen, mens de i sommer tok internatet. På begge ble eternittplatene fjernet, det ble etterisolert, lagt ny panel og alle gamle vinduer ble byttet. De har også lagt solcellepanel på internat og gymsal, for 1,5 millioner – som har en kapasitet opp mot 87.000 kWh. Det hele har gitt betydelig innsparing. Godt over 10 millioner er brukt totalt – og til sommeren fortsetter de med oppgradering av elevrom og bad innvendig. – Vi har mange gamle bygg, så en oppgradering har vært og er helt nødvendig. Vi har lyst til å vise fram en fin skole, understreker lederen.

– Vi får nok ikke miljøprisen, men prøver å ha et miljøfokus. Neste skritt er å installere flere varmepumper, redusere plastforbruket og være bevisst på innkjøpssiden.

Og med god rekruttering bygger de et solid fundament økonomisk. De håndterer er lite lån og har en god slump millioner på bok. Skolen har god rekruttering til sine nye linjer – dette året 86 elever. Maksimalt kan de huse 102 elever, men da er det trangt. Nitti elever er ideelt, avslutter en optimistisk rektor.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød