Ny utgave av magasinet Folkeh

Publisert/Oppdatert

Da er nummer fem 2023 av magasinet Folkehøgskolen gått i trykken. Steinar Bryn ved Nansenskolen har levert en helt fersk rapport fra Ukraina – han reflekterer rundt den fastlåste krigen i landet. Jonatan Rask møter du i portrettet, han har tatt over som leder ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Geir Ertzgaard presenterer Ellen Key, den store svenske filosofen som sa: Dannelse er det som gjenstår når vi har glemt alt det vi har lært. Trond Blindheim reflekter rundt folkehøgskole og omdømme, og Kenneth Bjørkli presenterer båtbyggerlinja ved Fosen folkehøgskole. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Folkehøgskoleforbundet på Nordisk sangsymposium

Publisert

Song har alltid vore ein viktig aktivitet i dei nordiske folkehøgskulane. Folkehøgskoleforbundet er partnar i Krafttak for song, og var i september invitert til å ta del i «Nordisk songsymposium» på Oslo kongressenter. Dette var ein stor kongress over tre dagar med deltakarar frå heile Norden, inkludert Island og Færøyene.