I arbeid for demokratisk danning

Publisert

I ei tid der demokratiske land og organisasjonar er under press både frå maktglade leiarar, krig og ny teknologi, svarer Arbeiderbevegelsens folkehøgskule på Ringsaker friskt med oppretting av ei ny og aktuell linje. Nytilsett lærar Erik Aarebrot har store ambisjonar når han blir tilsett på linja «Politikk og strategi».  Aarebrot er grunnleggande interessert i det fagpolitiske arbeidet og har ambisjonar om å arbeide for å danne politiske leiarar for framtida. Folkehøgskulen er ideell for eit slikt danningsarbeid der ein har tid til fordjuping og kreativitet. Den nye linja er eit samarbeid mellom skulen og Tankesmien Agenda og bidrar direkte til å verkeleggjere skulen og skuleslaget sine demokratiske danningsmål. Leiar for politikk og samfunn i LO kommenterer den nye linja slik: – Klarer man å få en slik linje til å fungere kan det får stor betydning for det politiske landskapet i Norge.

Ny rektor til Sund folkehøgskole

Publisert

Eirik Stensland fra Hamarøy i Nordland er tilsatt som ny leder for folkehøgskolen på Inderøya. Han har tidligere vært rektor på Knut Hamsund videregående skole og rektor i kulturskolen. Ellers på cv’n står det brannkonstabel, bussjåfør og jobb på sykehus.

Ny rektor ved Evje folkehøgskole

Publisert

Steinar Bruun (44) fra Skreia på Østre Toten er tilsatt som ny rektor ved Evje folkehøgskole. Har bakgrunn fra grunnskole, både som lærer og skoleleder. 13 års erfaring med skoleledelse, hovedsakelig fra ungdomsskole. Han kommer nå fra en rektorstilling ved Vilberg ungdomsskole i Eidsvoll kommune, en mellomstor ungdomsskole med i overkant av 400 elever.

Da slipper vi magasinet Folkehøgskolen nr 1 2023

Publisert/Oppdatert

Tema for første utgave av magasinet Folkehøgskolen i 2023 er NOUen - en folkehøgskole for alle. Den belyses i flere innspill - så nå er det tid for å delta i høringsrunden. Vi har vært på rektormøtet i Trondheim, og vi peker på det nordiske samarbeidet. I portrettet møter du tidligere minister og nå leder i foreningen Norden i Sverige - Åsa Trostensson. Du presenteres for en nyutviklet sang-app ved OsloMet. - Friromsdebatten har gitt skolen en unik plattform for dialog, sier Benedicte Hambro og Jan Fadnes ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Og på Sogndal har Frida Isungset startet en egen bærekraftsgruppe. Du møter også en engasjert kjøkkensjef og surfer ved Lofoten folkehøgskole, svenske Nils Blom. Sett deg i godstolen med det 56-siders magasinet. God lesing!