Påskelektyre: Folkehøgskolen nr 2 2023

Publisert/Oppdatert

Ta med deg godt lesestoff inn i påsken! Professor Willy Aagre åpner porten til reformpedagogikk og fire interessante pionerer. På Fjordane folkehøgskule er det dypdykk i levende historie på linja Vikingliv. Seniorskolene kjemper innbitt for sin eksistens.

Folkeopplysning vs. folkelig opplysning

Publisert/Oppdatert

Omgrepa «danning og folkeopplysning» kom inn i folkehøgskulelova for meir enn 20 år sidan, desse orda blir truleg ståande som overskrifter også framover. Med utgangspunkt i ny NOU, kan det sjå ut som formålsparagrafen blir utvida eller nyansert, - men folkehøgskulen vil framleis vere eit skuleslag der danningsprosessar er det overordna. Dette har konsekvensar for korleis vi forstår nyansane i folkeopplysning og folkeleg opplysning.

Sverige: Går inn i storforbund

Publisert/Oppdatert

Lärarförbundet Folkhögskola som tilsvarer norske Folkehøgskoleforbundet blir nå en del av den svært store og nykonstruerte fagforeningen Sveriges Lärare, det skjer fra årskiftet. Folkhøgskolelærerne kommer til å ingå som en riksforening i den nya organisasjonen. Tomas Rosengren, leder for Lärarförbundet Folkhögskola, er optimistisk og positiv til forandringen. Totalt kommer Sveriges Lärare til å ha omkring 330 000 medlemmer når Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiseres i det nya fagforbundet..

23. mars – Nordens dag

Publisert/Oppdatert

Gratulerer med dagen! I dag, 23. mars markeres Nordens dag hvert år. Denne dagen er felles for hele Norden; Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Målet med dagen er å løfte frem det nordiske samarbeidet og fellesskapet. Det er nemlig sånn at vi har mye til felles i vårt nordiske nabolag

Tanker om woke og opplæringsloven

Publisert/Oppdatert

«Det er ikke greit!!» er et uttrykk jeg stadig oftere hører fra og blant elevene. Det er mye som ikke er greit for ungdommen for tiden. Og når noe ikke er greit, kan det være både vondt og vanskelig å være menneske. Da må det fikses, slik at alt blir greit igjen. Alle elever vet at det er en rettighet å ha det trygt og godt på skolen. Opplæringslova har de fått inn med teskje, uten at de er klar over at den ikke gjelder for folkehøgskolene:

Minneord: Beate Fasting er død

Publisert/Oppdatert

Det är med stor sorg vi måste meddela att vår tidigare rektor Beate Fasting har gått bort. Beate var Nordiskas rektor från 2007 till 2011. Beate lämnar efter sig minnet av dynamisk och engagerad ledare, som hade ett stort och öppet hjärta för alla deltagare och sin personal.

Bodil Bie er død

Publisert/Oppdatert

Bodil Bie (Aalvik) døde hjemme i Grimstad 23. februar - 78 år gammel. Bodil var en sann Grundtvigianer og en brobygger mellom kristen og frilynt folkehøgskole. I elleve år, fra 1973 til 1984, var hun lærer i Finnmark på Øytun folkehøgskole. Veien videre gikk til Ringerike folkehøgskole hvor hun var rektor i åtte år.

Innspill Jon Krognes, NOU: 2022.16

Publisert/Oppdatert

Vi har fått en NOU for folkehøgskolen og den er omtalt gjennom flere innlegg i Folkehøgskolen nr 1-23. Morten Eikenes uttaler seg svært positivt, Einar Opsvik mener rapporten som helhet tydelig har som intensjon å styrke skoleslaget, og Arild Mikkelsen kommer med viktige kommentarer i kjent stil med god oversikt og historisk tilknytning. Jeg vil gjerne kommentere to områder, kvalitet i folkehøgskolen og økonomi.

Kjemper innbitt for seniorskolene

Publisert/Oppdatert

NOU-utvalget foreslår å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning. Nå har Nestor Seniorutvikling levert sin høringsuttalelse til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle.

Hjem til Heimtun

Publisert

Da Karoline begynte på folkehøgskole var hun fast bestemt å på å holde maska, ingen skulle forstå at hun var annerledes. Elleve år senere var hun tilbake på Buskerud folkehøgskole for å lede skolens prideparade.