Bodil Bie er død

Bodil Bie (Aalvik) døde hjemme i Grimstad 23. februar - 78 år gammel. Bodil var en sann Grundtvigianer og en brobygger mellom kristen og frilynt folkehøgskole. I elleve år, fra 1973 til 1984, var hun lærer i Finnmark på Øytun folkehøgskole. Veien videre gikk til Ringerike folkehøgskole hvor hun var rektor i åtte år.

Der måtte hun etter hvert gi seg da hun fikk Multippel sklerose (MS), en sykdom hun levde med i 33 år. De siste årene var hun bundet til rullestol og hadde hjelpebehov, men beholdt helt til det siste en fantastisk positiv og optimistisk livsholdning.

Bodil Bie ble med i Norsk folkehøgskolelag (NF)/Folkehøgskoleforbundet da hun var lærer på Øytun folkehøgskole – og satt en periode i sentralstyret i NF.

Det er mange som vil savne Bodil med hennes varme og interesse for mennesker. Hun hadde et sterkt engasjement for kunst og estetikk, kultur, politikk, kirke og religion – ja det var stor spennvidde i hennes livsverk. Vi lyser fred over hennes minne.

ØK