Et godt år for folkehøgskolene

Publisert

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø, runder snart ett år i den viktige rollen for folkehøgskolelandskapet. Nå oppsummerer han et veldig positivt år for skoleslaget. Det er rekordbra rekruttering, og det har kommet viktige politiske gjennomslag. Tynning Bjørnø er også en stor optimist foran et spennende 2019.

Vil kutte i tilskuddet til Manger folkehøgskule

Publisert

Lesarbrev av Silje Louise Spurkeland, tillitsvald for Folkehøgskuleforbundet - i avisa Nordhordland.no 24.oktober 2018 la Hordaland Fylkeskommune fram forslag til budsjett for 2019. Fylkeskommunen vil redusera støtta til Manger Folkehøgskule med nesten 45 %, frå 1,9 millionar til 1,1 millionar. Dette er andre gong sidan 2017 Fylkeskommunen kuttar drastisk i støtta til skulen. Fylkesrådmannen vil også setja i gang eit arbeid for å vurdere om skulen bør drivast av andre, eller om skulen kan drivast utan fylkeskommunalt tilskot. Dette kan verta svært dramatisk for skulen vår.

Magasinet Folkehøgskolen, nytt temanummer

Publisert/Oppdatert

I dette temanummeret belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Vi har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre kjønn, og Jane Victorius som er hen og aktiv i Skeiv Ungdom. Psykolog Silje-Håvard Bolstad forteller at transpersoner nå endelig er "friskmeldt". Mange stemmer å lytte til rundt et komplekst tema.

Lene Dyrkorn: – Dette har utfordret oss og gitt oss noe

Publisert/Oppdatert

På Skjeberg folkehøgskole var det en ganske ny erfaring å få inn elever med hen og trans-identitet. De måtte ta avgjørelser i for dem nye problemstillinger. Vi møtte rektor Lene Dyrkorn (35) for en samtale i slutten av forrige skoleår. Hun sier: - Alle disse nye inngangene til kjønn har kommet for å bli!

Straks: Temanummer – kjønnsidentitet

Publisert/Oppdatert

Et temanummer av magasinet Folkehøgskolen sendes straks til trykkeriet. Her belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Du kan tjuvstarte med å lese lederen - Hvorfor tema kjønnsidentitet?

Hva er folkehøgskolenes samfunnsoppdrag?

Publisert/Oppdatert

Vi som jobber i folkehøgskolene må utfordre oss sjøl på å bli dyktigere til å formidle hva vi tilfører samfunnet gjennom vår virksomhet. Vi må bli bedre på å kunne fortelle ungdom, foreldre, politikere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig, hvilken kompetanse som gis og hvilke ferdigheter som utvikles gjennom et folkehøgskoleår.

Folkehøgskule – ein treningsleir i danning

Publisert

Til Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget - brev fra rektorene på folkehøgskolene i Hordaland.

Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

Publisert

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det grundtvigske verdigrunnlaget ved frilynte folkehøgskoler. Nå kan du lese oppgaven her. Les også portrettet med Ulven i siste nummer av magasinet Folkehøgskolen - 4 2018.

Debatt: Den som har forstått og,

Publisert/Oppdatert

Ved flere anledninger har jeg vist til den russiske forfatter og dramatiker Bulgakovs ord om at «den som har forstått og, har forstått alt» Etter å ha fulgt debatten rundt sosialpedagogikk i folkehøgskolen, blir hans vise setning ikke mindre aktuell.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og mye mer. - Elever ved Arbeiderbevegelsens fhs slår et slag for kroppspositivitet - Skolenes frihet diskuteres - Debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen går videre - Portrettet med Turid Ulven som har skrevet masteroppgave om folkehøgskole God lesning!