Tidsskriftet – Nordic Studies in Education, nr. 2 2017 med spesialutgave – Nordic folk high schools.

Publisert/Oppdatert

Nordic studies in Education er et nordisk forskningstidsskrift med en utgivelsesfrekvens på fire nummer pr år, og som utgis på Universitetsforlaget. Siste nummer av tidsskriftet er viet forskning om folkehøyskolen i Norden, et område som, i følge prosjekt-redaktørene, Johan Løvgren og Henrik Nordvall, i alt for liten grad har vært gjenstand for utforsking fram til nå.

Rektormøtet: Forslag om å innføre CO2-kalkulator for flyreiser

Publisert/Oppdatert

Det var satt av rikelig tid til programposten; Folkehøgskolens utfordringer og muligheter i en bærekraftig verden under rektormøtet på Olavsgaard nord for Oslo. Torkjel Solem oppfordret skolene til å stå sammen og innføre en CO2-kalkulator under studieturer på folkehogskole.no.

Folkehøgskoleforbundet: Ønsker fortsatt mulighet for kurs av ulik lengde

Publisert/Oppdatert

Den utvidede Solbergregjeringen følger opp budsjettforliket fra i fjor når det i regjeringserklæringen står at regjeringen vil gå i dialog med folkehøgskolene med sikte på å finne en modell for å fase ut kortkurs i tråd med budsjettavtalen for 2018. Samme sted heter det også at regjeringen vil tilpasse folkehøyskoletilbudet til studentenes valg slik at tilbud med lave søkertall fases ut og nye tilbud kommer til.