Rektormøtet: Forslag om å innføre CO2-kalkulator for flyreiser

Det var satt av rikelig tid til programposten; Folkehøgskolens utfordringer og muligheter i en bærekraftig verden under rektormøtet på Olavsgaard nord for Oslo. Torkjel Solem oppfordret skolene til å stå sammen og innføre en CO2-kalkulator under studieturer på folkehogskole.no.

Internasjonal sekretær Judith Klein og Sindre Vinje ledet seansen som inneholdt gruppearbeid, workshops og «torget» i plenum, hvor spørsmålstillinger og utfordringer ble bragt fram. I workshops var følgende tema satt opp: Reisens pedagogikk, Fra individuelt til strukturelt handlingsalternativ, Arbeid med lokale bærekraftsplaner og Markedsføring og rekruttering.

Det ble friske innspill på «torget», spesielt da rektor ved Torshus folkehøgskole, Torkjel Solem, igjen oppfordret skolene til å stå sammen og innføre en CO2-kalkulator under studieturer på folkehogskole.no. Her vil en tydelig kunne få se avtrykket fra de ulike linjene ved skolen – fra reiser (utenlandsturer regnet fra Gardermoen). Han inviterte skolene til å være med på dette og å gi potensielle elever mulighet til å ta ærlige miljøvalg og for å vise at folkehøgskolen tar miljøutfordringene på alvor. – Dersom skoler ikke ønsker å bruke kalkulatoren kan de gjøre det, men aller best hadde det vært om den ble obligatorisk, sa Solem. Subsidiært oppmodet han skoler til å bruke kalkulatoren og spalteplass på CO2/elev.

Brynjar Tollefsen fra Lofoten støttet varmt dette «rasende gode» forslaget, han mente vi nå står ved veiskille og står i fare for å komme bakpå om vi ikke tar tak i reisevirksomheten nå. Svein Harsten fra Rønning og Morten Eikenes, Ringerike var blant de som markerte sterk støtte til forslaget fra Solem. Jan Inge Wiig Andersen fra Nordhordland mente vi trengte tid i denne saken, skolene er veldig ulike understrekte han. Tore Haltli var også veldig skeptisk til å innføre en felles politikk og en CO2-kalkulator. Han mente reisene er av svært ulik karakter, og har en viktig pedagogisk verdi. – Dette er veldig komplisert, vi må se på hele ssakskomplekset. Jeg synes dette blir en altfor overflatisk behandling, sa Haltli. Han var også redd for hva en kalkulator ville bety for rekrutteringen.

Dette var en god samtale og debatt, men hva kan et slikt form gjøre spurte flere. Andre var redd for at det skulle gjøres vedtak over hodet på skolene, og sa at autonomien var truet. Tor Grønvik mente det var vanskelig å gjøre et vedtak om dette i plenum, mens leder for IF, Morten Eikenes, mente styrene i IKF og IF kunne behandle denne saken og få på plass en felles praksis fra neste høst.

Øyvind Krabberød