Hva er folkehøgskolenes samfunnsoppdrag?

Publisert/Oppdatert

Vi som jobber i folkehøgskolene må utfordre oss sjøl på å bli dyktigere til å formidle hva vi tilfører samfunnet gjennom vår virksomhet. Vi må bli bedre på å kunne fortelle ungdom, foreldre, politikere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig, hvilken kompetanse som gis og hvilke ferdigheter som utvikles gjennom et folkehøgskoleår.

Folkehøgskule – ein treningsleir i danning

Publisert

Til Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget - brev fra rektorene på folkehøgskolene i Hordaland.

Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

Publisert

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det grundtvigske verdigrunnlaget ved frilynte folkehøgskoler. Nå kan du lese oppgaven her. Les også portrettet med Ulven i siste nummer av magasinet Folkehøgskolen - 4 2018.

Debatt: Den som har forstått og,

Publisert/Oppdatert

Ved flere anledninger har jeg vist til den russiske forfatter og dramatiker Bulgakovs ord om at «den som har forstått og, har forstått alt» Etter å ha fulgt debatten rundt sosialpedagogikk i folkehøgskolen, blir hans vise setning ikke mindre aktuell.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og mye mer. - Elever ved Arbeiderbevegelsens fhs slår et slag for kroppspositivitet - Skolenes frihet diskuteres - Debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen går videre - Portrettet med Turid Ulven som har skrevet masteroppgave om folkehøgskole God lesning!

Debatt: Samvær en avsporing

Publisert

Kristin Smith, administrasjonsleder Ringerike folkehøgskole og styremedlem i Folkehøgskoleforbundet følger her opp i debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen. Innlegget var for langt for diskusonsstrengen. Følg også debatten på Facebook i gruppa Pedagogisk utvikling i folkehøgskolene.

Debatt- soialpedagogikk fortsetter

Publisert/Oppdatert

Debatten rundt sosialpedagogikk i folkehøgskolen fortsetter. Her følger et innlegg fra Tore Haltli som var for langt for kommentarfeltet. Følg også debatten i Facebook-gruppa Pedagogisk utvikling i folkehøgskolene - diskusjon og ressurser.