Debatt: Den som har forstått og,

Ved flere anledninger har jeg vist til den russiske forfatter og dramatiker Bulgakovs ord om at «den som har forstått og, har forstått alt» Etter å ha fulgt debatten rundt sosialpedagogikk i folkehøgskolen, blir hans vise setning ikke mindre aktuell.

Jeg vil takke alle for debatten så langt om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen, både til Knut og Sindre som initierte den som fagpersoner i forbundet, og alle som har bidratt videre, både i bladet og på nett. Dette er en samtale som har flere dimensjoner og hvor vi både kan være uenige i sak og hvor vi ikke skal se bort ifra at vi av og til lett kan misforstå hverandre og eller at vi når det kommer til stykket, er mer enige enn det noen ganger kan fremstå. Samtalen skal vi selvfølgelig ta videre. Styret vil i sitt kommende styremøte drøfte hvordan og i hvilke fora dette kan gjøres mest mulig formålstjenlig fremover.
Med beste hilsen
Øyvind