Elevrekruttering i Norge og Danmark sammenfallende

Publisert

Det er har vært en nedgang i kortkurs-deltakelsen på norske og danske folkehøgskoler de siste ti årene – omregnet til antall årselever. Deltakelsen på lange kurs har i samme tidsrom hatt en sterk økning i begge land.

Magasinet Folkehøgskolen nr 2 2018

Publisert/Oppdatert

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen er ute. Vi var på rektormøtet hvor reiser i folkehøgskolen og kortkurs ble diskutert. Bærekraftsprosjektet, oppsummering og veien videre. Vi møter musikeren Solfrid Molland - som synger for livet. Og følger sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ut porten etter 22 års kamp for skoleslaget. Dette og mye mer i det 56 siders fyldige bladet.

Samstemte rektorer for lokale bærekraftsplaner

Publisert

Under det nylig avholdte rektormøte på Olavsgaard ble det uttrykt enighet om å utvikle lokale bærekraftsplaner på hver enkelt skole. Dette viser at Folkehøgskolene tar sitt samfunnsoppdrag på alvor i det grønne skiftet, og drar i samme retning som FNs bærekraftsmål. Fra et utenfra perspektiv kunne det virke som stemningen for å kunne komme til enighet rundt noe, var overmoden.

Kjempesøkning til folkehøgskolene fortsetter

Publisert/Oppdatert

Interessen for å søke folkehøgskole ser stadig ut til å være glødende. Pr 1. februar var det kommet inn 10.480 søknader mot 10.123 på samme tidspunkt i 2017. Det er en økning på 3,53 prosent.