Elevrekruttering i Norge og Danmark sammenfallende

Det er har vært en nedgang i kortkurs-deltakelsen på norske og danske folkehøgskoler de siste ti årene – omregnet til antall årselever. Deltakelsen på lange kurs har i samme tidsrom hatt en sterk økning i begge land.

I Danmark sank årselevtallet i perioden 2007 til 2017 fra 930 til 704 årselever, det vil si 24 prosent nedgang. I Norge var det i samme periode et fall på 20.4 prosent fra, 755 til 601 årselever. I Danmark hadde 55 av 67 folkehøgskoler kortkurs, mens det i Norge var det 66 av 79 skoler som kjørte kortkurs (2015).

Langkursene har hatt en svært positiv utvikling de siste ti årene. I Danmark har lange kurs økt fra 3299 årselever i 2007 til 4626 i 2017, det er en økning på hele 40,2 prosent. I Norge var det i 2007 6211 årselever, mens tallet i 2017 hadde økt til hele 7738 årselever – en økning på 24,6 prosent.

I Danmark var det i 1997 112 folkehøgskoler. Der har det vært en radikal nedgang i antall skoler til dagens 67 skoler. Med økningen i antall elever i nabolandet skulle det bety at belegget der er betydelig bedret.

Øyvind Krabberød