Klart for folkehøgskole på Svalbard

Publisert

Nå blir det mulig å starte folkehøyskole på Svalbard, noe det tidligere ikke har vært anledning til. Regjeringen vil ha en ekstraordinær søknadsfrist slik at det kan søkes om godkjenning for oppstart høsten 2019. Regjeringen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, ønsker å tilrettelegge for ny aktivitet og nye arbeidsplasser på Svalbard.

Hvis Folkehøgskoleforbundet ikke fantes

Publisert/Oppdatert

En dag spurte jeg involverte i et prosjekt om hva de hadde av behov for påfyll i form av kurs og erfaringssamlinger med andre i prosjektet. Svaret var relativt kontant og entydig, at de ikke følte noen slike behov. Det fikk meg til å tenke ..

Blendahvit folkehøgskole?

Publisert

I Europa opplever vi at det bygges en «mur» mot innvandring. President Donald Trump vil bygge mur mot innvandrere, men får det ikke til. EU vil ikke, men gjør det. Forslagene kom for noen uker siden. I årene 2021-27 ønsker Europakommisjonen å seksdoble budsjettet til Frontex, EUs grensevaktstyrke, fra 3 milliarder til nær 18 milliarder.

Første doktorgrad på folkehøgskolepedagogikk i Norge

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolelæreren Johan Lövgren forsvarte sin doktorgrad om læreprosesser ved norske folkehøgskoler på Menighetsfakultetet 4. mai - The Reflective Community. Learning processes in Norwegian folk high schools.

Kortkurs utredes

Publisert

I januar ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med tiltak for å fremme folkehøgskolenes kursvirksomhet. Kursene har vært utsatt for kuttforslag i statsbudsjettet flere ganger. I tillegg lever kursene en anonym tilværelse sammenlignet med virksomheten som er rettet mot 19-åringene som bor på folkehøgskolene i et halvt eller et helt år. Vi så i høst at selv gode venner av folkehøgskolen ikke var klar over at vi også driver med kurs av ulike lengder og for alle aldersgrupper.