Blendahvit folkehøgskole?

I Europa opplever vi at det bygges en «mur» mot innvandring. President Donald Trump vil bygge mur mot innvandrere, men får det ikke til. EU vil ikke, men gjør det. Forslagene kom for noen uker siden. I årene 2021-27 ønsker Europakommisjonen å seksdoble budsjettet til Frontex, EUs grensevaktstyrke, fra 3 milliarder til nær 18 milliarder.

Grensevaktstyrken skal økes fra 1.000 til 10.000 i tjeneste. I USA ba Trump i statsbudsjettet om 200 milliarder kroner, hvorav 150 milliarder skulle gå til å bygge mur mot Mexico. Da Kongressen hadde gjort seg ferdig, var beløpet krypet til 13 milliarder.

Innvandringen til Norge er kraftig redusert de siste årene. Ser vi på norsk folkehøgskole har det over lengre tid vært svært vanskelig å få innreisetillatelse for å gå på folkehøgskole i Norge. Siste skoleår var det 50 elever fra fattige land utenfor Europa, det er kun 6,5 promille av dem som går på folkehøgskole.

Informasjonskontoret har i disse dager foretatt en større undersøkelse utført av Opinion. Der jaktes det blant annet på svar på hvorfor folkehøgskole velges bort. I en fokusgruppe med ungdom svarte én: «folkehøgskole er en barnehage for ungdom med rike foreldre». I den samme undersøkelsen kommer det også fram, noe vi vet fra før, at det er meget vanskelig å nå andre og tredjegenerasjons innvandrere – terskelen for mange her er meget stor.

Folkehøgskolen skal være for ALLE, uavhengig av karakterer, hudfarge, økonomi…. Vi tror det vil være et stort tap for folkehøgskolen om vi ikke når mangfoldet. Vi har problemer med å nå innvandrermiljøet, mange opplever at det er for dyrt å gå på folkehøgskole (og dyrere har det blitt med alle reisene), og ungdom fra fattige land får i liten grad mulighet til et folkehøgskoleår. Dette tror vi er et stort tap for skoleslaget. La oss kjempe for mangfoldet i norsk folkehøgskole.

Øyvind Krabberød