Vil kutte i tilskuddet til Manger folkehøgskule

Publisert

Lesarbrev av Silje Louise Spurkeland, tillitsvald for Folkehøgskuleforbundet - i avisa Nordhordland.no 24.oktober 2018 la Hordaland Fylkeskommune fram forslag til budsjett for 2019. Fylkeskommunen vil redusera støtta til Manger Folkehøgskule med nesten 45 %, frå 1,9 millionar til 1,1 millionar. Dette er andre gong sidan 2017 Fylkeskommunen kuttar drastisk i støtta til skulen. Fylkesrådmannen vil også setja i gang eit arbeid for å vurdere om skulen bør drivast av andre, eller om skulen kan drivast utan fylkeskommunalt tilskot. Dette kan verta svært dramatisk for skulen vår.

Magasinet Folkehøgskolen, nytt temanummer

Publisert/Oppdatert

I dette temanummeret belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Vi har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre kjønn, og Jane Victorius som er hen og aktiv i Skeiv Ungdom. Psykolog Silje-Håvard Bolstad forteller at transpersoner nå endelig er "friskmeldt". Mange stemmer å lytte til rundt et komplekst tema.

Lene Dyrkorn: – Dette har utfordret oss og gitt oss noe

Publisert/Oppdatert

På Skjeberg folkehøgskole var det en ganske ny erfaring å få inn elever med hen og trans-identitet. De måtte ta avgjørelser i for dem nye problemstillinger. Vi møtte rektor Lene Dyrkorn (35) for en samtale i slutten av forrige skoleår. Hun sier: - Alle disse nye inngangene til kjønn har kommet for å bli!

Straks: Temanummer – kjønnsidentitet

Publisert/Oppdatert

Et temanummer av magasinet Folkehøgskolen sendes straks til trykkeriet. Her belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Du kan tjuvstarte med å lese lederen - Hvorfor tema kjønnsidentitet?