Lene Dyrkorn: – Dette har utfordret oss og gitt oss noe

På Skjeberg folkehøgskole var det en ganske ny erfaring å få inn elever med hen og trans-identitet. De måtte ta avgjørelser i for dem nye problemstillinger. Vi møtte rektor Lene Dyrkorn (35) for en samtale i slutten av forrige skoleår. Hun sier: - Alle disse nye inngangene til kjønn har kommet for å bli!

– Dette er ganske nytt for oss. Det har vært spennende å få inn elever som er hen og transepersoner, det har utfordret oss og gitt oss noe. Alle disse nye inngangene til kjønn har kommet for å bli, understreker Lene.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Vi har hatt diskusjoner om vi skal bruke hen eller bare kalle ved navn – og om vi skal anerkjenne det tredje kjønn. Som leder vil jeg ikke pålegge noen i personalet å bruke hen. Allerede på første blikjent-tur med overnatting kom de første praktiske utfordringene fram. Hva med gutte- og jenterom. Det ble feil for Mio som er i kjønnsskifteprosess til gutt, og Jane som er hen. Dette har jo med respekt å gjøre, hvorfor skal vi ikke legge forholdene best mulig tilrette for trans-personer, spør rektoren?

Lene forteller også at noen elever tok seg til rette i starten av skoleåret og laget et hen-toalett.

– Det syntes vi ikke noe om – vi har flere kjønnsnøytrale som kan brukes. Mio som er i kjønnsskifteprosess til gutt fikk enerom med dusj på gangen. Jane som er hen bor på rom med en jente. Hen synes det er det samme – det er personen det kommer an på.

– Hvorfor tror du dette har kommet mer fram de seneste årene?

– Det har nok litt å gjøre med en større åpenhet å gjøre. Større åpenhet gjør kanskje at flere ønsker å starte en slik prosess og få være den man selv føler at man er. Jeg synes det er bra at det tar tid å få skiftet kjønn, det er et alvorlig valg. Men jeg tror på de som sier de føler seg født i feil kjønn. Det er bra at det er mulig med behandling og kjønnsskifte. Men det er ikke sikkert det er to streker under svaret når en er 19 år.

– Har dere tatt opp disse problemstillingene i plenum?

– Nei det har vi ikke. Du er du og jeg er jeg. Foreløpig har vi landet på at vi ikke skal gi det for mye oppmerksomhet. Mio vil kalles han og Jane hen – det hender det at vi glipper på. Vi ønsker stadig å lære mer rundt disse problemstillingene.

– Synes du vi bør ha en kategori hen på søknadskjemaet?

– Nei jeg synes det blir feil med en slik kategori, det er bedre å bruke «annet», avslutter Lene Dyrkorn.

Øyvind Krabberød