Kortkurs utredes

I januar ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med tiltak for å fremme folkehøgskolenes kursvirksomhet. Kursene har vært utsatt for kuttforslag i statsbudsjettet flere ganger. I tillegg lever kursene en anonym tilværelse sammenlignet med virksomheten som er rettet mot 19-åringene som bor på folkehøgskolene i et halvt eller et helt år. Vi så i høst at selv gode venner av folkehøgskolen ikke var klar over at vi også driver med kurs av ulike lengder og for alle aldersgrupper.

 

Gruppen var satt sammen av representanter fra:

Nestor

Nordnorsk pensjonistskole

Jeløy folkehøgskole

Vefsn folkehøgskole

Ansatte ved informasjonskontorene og Folkehøgskolerådet

I tillegg har gruppen hatt hjelp av PR-byrået JCP og nettsideleverandøren TIBE.

PR

Gruppen hadde i oppdrag å finne fokusområder for kommunikasjon om kursene og i tillegg et slagord som skaper oppmerksomhet rundt folkehøgskolenes kursvirksomhet.

Gruppen kom fram til at det var viktig å slutte å bruke ordet kortkurs i markedsføringen da dette kunne gi signaler om noe mindreverdig og rart i forhold til resten av folkehøgskolenes virksomhet. Det ble foreslått at vi i stedet bruker ordet kurs.

Gruppen kom også fram til et slagord:

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole

Dette slagordet skal skape nysgjerrighet rundt folkehøgskolenes kursvirksomhet siden mange antar at det nettopp er for sent å gå på folkehøgskole om man er over 30 år. I tillegg signaliserer slagordet tydelig at dette er folkehøgskole på lik linje med de lange kursene.

Gruppen foreslo også at vi forsøker å kommunisere tydelig hva kursene gir – hva de bidrar med i samfunnet. Dette ble sammenfattet i fire punkter:

  • Faglig kompetanse Dette er skole og man lærer selvfølgelig noe når man går på et folkehøgskolekurs
  • Danning Kurs i folkehøgskolen er noe mer enn andre kurs siden de også har med danningsbiten

 

  • Sosialt treffpunkt – også for utsatte grupper Folkehøgskolenes kurs er viktige for mange og helt sentrale for utsatte grupper som eldre, funksjonshemmede etc
  • Lokal kulturbærer Folkehøgskolenes kurs gir tilbake til lokalsamfunnet både gjennom lokal deltakelse og gjennom ulike former for forestillinger og åpne arrangementer som lokalmiljøet kan ta del i

Nettsted

Kursene har andre målgrupper enn 19-åringer og skiller seg også fra linjene rettet mot unge. Gruppen ønsket derfor å skille ut kursene i et eget nettsted. Gruppen har jobbet med å definere nettstedets innhold og teknisk oppsett og selve arbeidet med å lage folkehøgskolenes kursnettsted settes i gang til høsten.

På dette nettstedet vil alle skoler få mulighet til å markedsføre kursene sine til målgrupper over hele landet. I tillegg vil det gjøre det enklere for oss på informasjonskontorene å drive PR og markedsføring mot andre målgrupper enn 19-åringer.

Vi trenger hjelp fra dere

Vi er nå i gang med et større prosjekt for å synliggjøre kursene og trenger derfor hjelp fra dere.

Vi trenger:

Bilder og film fra kursene dere har hatt og som dere har i nærmeste framtid. Gi gjerne en liten beskrivelse av kursene bildene er fra. Informasjon om kurs som dere mener kan vise fram de fire punktene nevnt over (altså faglig kompetanse, danning, sosialt treffpunkt og lokal kulturbærer). Dette bør være kurs som arrangeres fram mot september og som vi kan lage gode bloggsaker og/ eller mediesaker på.

Send gjerne både bilder, film og informasjon om kurs til Marit (marit@ikf.no).

Dorte Birch Daglig leder Informasjonskontoret for folkehøgskolen