Klart for folkehøgskole på Svalbard

Nå blir det mulig å starte folkehøyskole på Svalbard, noe det tidligere ikke har vært anledning til. Regjeringen vil ha en ekstraordinær søknadsfrist slik at det kan søkes om godkjenning for oppstart høsten 2019. Regjeringen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, ønsker å tilrettelegge for ny aktivitet og nye arbeidsplasser på Svalbard.

Nå starter KFUK-KFUM og Svalbard folkehøgskole AS for fullt arbeidet med å etablere en klimafolkehøgskole.

Til nå har initiativtaker Espen Klungseth Rotevatn i Longyearbyen understreket at folkehøgskole på Svalbard er et luftslott til skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Men før helgen rykket en realisering nærmere. Da vedtok Stortinget enstemmig å utvide folkehøgskoleloven til å gjelde også på Svalbard.

I Longyearbyen var Espen Klungseth Rotevatn en av fire privatpersoner som syntes at en folkehøgskole ville være ypperlig på Svalbard, og sammen opprettet de aksjeselskapet Svalbard folkehøgskole AS.

En slik skole kan gi arbeidsplasser for norske borgere, noe som er et mål for norske myndigheter. Den kan gi flere innbyggere i en aldersgruppe det er få av på Svalbard. Mange flytter ­etter første år på videregående, og de som kommer for å jobbe eller studere, er oftest minst et par og tjue. Skolen skal ha plass til 100 elever. I tillegg kommer 25-30 lærere og annet personale. Det vil øke antall norske innbyggere med 10 prosent.

Nå møtes styret i Svalbard folkehøgskole for å diskutere hvordan søknaden skal utformes og hva det skal innebære at skolen skal være en klimafolkehøgskole. I styret sitter både ­representanter for KFUK-KFUM og de lokale initiativtakerne.

KFUK-KFUM har lenge hatt et ønske å om etablere en skole som tar miljøet og klimautfordringen på alvor rent faglig.

– Dette blir ikke en skole med reiser verden rundt, men med Longyearbyen, Svalbard og nordområdene som destinasjon for hele året, der elevene får lære dette sårbare og fantastiske­ området av kloden å kjenne, sier han.

Klippet fra Vårt Land