Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det grundtvigske verdigrunnlaget ved frilynte folkehøgskoler. Nå kan du lese oppgaven her. Les også portrettet med Ulven i siste nummer av magasinet Folkehøgskolen - 4 2018.

Turid Ulven har lest seg kraftig opp på Grundtvig, og lett i alle kroker etter litteratur som tolker hans pedagogiske univers. Da oppdaget hun at det faktisk var overraskende lite forskning på dette feltet. Men Korsgaard, Slumstrup, Mikkelsen og Klonteig var blant dem som ble til god hjelp.

I sin avsluttende kommentar i masteroppgaven sier Turid: I denne undersøkelsen har jeg ønsket å løfte fram det grundtvigske verdigrunnlaget fordi jeg tror det betyr noe for oss som mennesker å vite hvem vi er, og hvor vi kommer fra for å forstå hvilke sammenhenger vi er en del av. Det beste utgangspunktet for å leve i samspill med omverdenen er å være en aktiv deltaker i sitt eget liv.

Det er flott at noen tar seg inn i det grundtvigske universet og undersøker teori og praksis i «verdens frieste» skoleslag.

God lesning!

Fri som i frilynt. Masteroppgave2018, ulven

magasinet_org_nett, 4 18