– Folkehøgskolene klarer seg fint uten eksamen

Publisert

Debattinnlegg: Dorte Birch, daglig leder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen, stiller spørsmål ved eksamen på videregående skole.

Fast-track til konvertering?

Publisert/Oppdatert

Bibelskulane i Norge har fått  reduksjon i sine løyvingar frå staten. For å sikre sine rammevilkår søker dei å finne gode løysingar på det dilemmaet som dei står i. Misjonssambandet sine to skular i Oslo og i Tromsø, samt Ansgar bibelskole i Kristiansand smaker på om det er mulig å endre status frå bibelskule til folkehøgskule.

Mer reising – klimamål i det blå

Publisert/Oppdatert

Leder magasinet Folkehøgskolen: Et flott landsmøte i Folkehøgskoleforbundet er just avholdt i Sogndal – på folkehøgskolen som er hele 153 år gammel. Folkehøgskolen står i en stolt historisk tradisjon, og vi vil hevde at det er mer behov for skoleslaget nå enn noen gang tidligere.    Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet valgte Einar Opsvik som forbundsleder for to nye år – med varm akklamasjon. Sogndal folkehøgskule skulle arrangere landsmøtet for to år siden, men det ble et «zoomlandsmøte» på grunn av pandemien.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Gå sommeren i møte med magasinet Folkehøgskolen. Vi har vært på Folkehøgskoleforbundets landsmøte i Sogndal hvor Einar Opsvik ble gjenvalgt som leder for nye to år. Vi presenterer landsmøtetalen hans. Du får også en fyldig reportasje fra nystartede Stavanger Urban Folkehøgskole som profilerer seg sterkt som en grønn og urban folkehøgskole. I portrettet møter du gründeren av skolen Geir Bakken. Øyvind Brandt er ute med bok om folkehøgskolepedagogikk – vi intervjuer forfatteren. Filosof og linjelærer Finn I. Birkeland på Skriveverkstedet på Åsane deler med seg fra sin pedagogiske praksis. Artikkelen – Folkehøgskolen, en treningsarena for demokratisk dannelse må du også få med deg. Dette og mye mer i det 56-siders magasinet.

Einar Opsvik: Landsmøtetalen

Publisert/Oppdatert

Einar Opsvik ble gjenvalgt med varm akklamasjon under Folkehøgskoleforbundets landsmøte i Sogndal. Her følger et utdrag av talen: Tale til landsmøtet 2023 «Framtid for frilynt folkehøgskule»