23. mars – Nordens dag

Gratulerer med dagen! I dag, 23. mars markeres Nordens dag hvert år.
Denne dagen er felles for hele Norden; Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Målet med dagen er å løfte frem det nordiske samarbeidet og fellesskapet. Det er nemlig sånn at vi har mye til felles i vårt nordiske nabolag

Hva er Nordens dag?

Nordens dag omtales ofte som Nordens grunnlovsdag.

Denne dagen er felles for hele Norden; Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

‍Målet med dagen er å løfte frem det nordiske samarbeidet og fellesskapet.

Det er nemlig sånn at vi har mye til felles med de andre i vårt lille nordiske nabolag.

Vi deler kultur og vi deler språk.

I korte trekk er dette en samarbeidsavtale mellom de nordiske landene. Avtalen ble undertegnet 23. mars 1962 – hele 61 år siden i år!

Politiske samarbeid og avtaler har en tendens til foregå i kulissene. De har stor innvirkning på ditt liv, bare at du ikke alltid ser det.

Helsingforsavtalen og det nordiske samarbeid faller innenfor denne kategorien. Uavhengig av om du er født før eller etter 1962, så begynner det å bli lenge siden tiden før 1962. Det er lett å ta for gitt noe som “alltid” har vært der.

Noen av fordelene av Helsingforsavtalen:

  • Utdannelse – sikrer tilgang til høyere utdanning og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. Ifølge Helsingforsavtalen skal borgere i øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere ved utforming av lover og regler.
  • Arbeidsmarked –  Vi har et felles nordisk arbeidsmarked, som ifølge avtalen skal bevares og videreutvikles.
  • Språk og kultur – Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer er enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land.

Helsingforsavtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning og sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. Verdt å feire, verdt å kjempe for!

Foreningen Norden