Kjemper innbitt for seniorskolene

NOU-utvalget foreslår å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning. Nå har Nestor Seniorutvikling levert sin høringsuttalelse til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle.

Vi møter en kampklar rektor, daglig leder Terning Dahl Hansen, en solrik februardag i Melsomvik utenfor Tønsberg.

– For oss er det særdeles viktig å forbli under folkehøgskoleparaplyen, og det vil vi kjempe for. Internatet er viktig for oss. Her møtes seniorer for refleksjon, faglig input, de lærer av hverandre og får venner. Det er ikke feriekurs vi arrangerer, men et faglig tilbud i et engasjerende og stimulerende miljø.

   Dahl-Hansen er opptatt av Nestors viktige rolle i samfunnsutviklingen. Det blir stadig flere eldre og behovet for møteplasser er stort og vil øke.

De sier i høringsuttalelsen:

Demografiske framskrivninger viser ifølge Statistisk sentralbyrå at andelen personer over 67 år vil øke fra 18,5% i 2020 til 25,8% i 2060. Dette betyr at det vil være flere eldre i forhold til yngre i befolkningen. Det er også ventet at antallet personer som fyller 80 år eller mer vil øke kraftig fra 6,2% av befolkningen i 2020 til 12,8% i 2060. Dette vil ha store implikasjoner for samfunnet og det er viktig å legge til rette for at eldre kan ha et aktivt og meningsfullt liv hvor de kan delta i samfunnet, og å ha møteplasser tilrettelagt for dette. Møteplasser vil bl.a. sikre tilknytning som er viktig for eldre fordi det gir en følelse av tilhørighet og trygghet. Det er viktig å huske på at læring ikke har en aldersbegrensning, og at eldre også har mye å bidra med når det gjelder kunnskap og erfaring. Livsmestring er viktig for alle aldre, og kan være spesielt utfordrende i en verden som blir stadig mer kompleks.

De har sendt høringsuttalelsen bredt ut i folkehøgskolelandskapet, og har bare fått positiv respons. Nå går de ut i opinionen og vil bruke så mange kanaler som mulig – kretsen av tidligere kursdeltakere er viktig for Nestor. Terning forteller at de også driver lobby mot lokale politikere og partiene sentralt.

De er ikke ukjent med å kjempe. Kuttene som kom for ni år siden og kortkursmodellen som er barbert har vært problematisk. Men gjennom dette har senteret opprettholdt sin plass. De er fornøyd med tilskuddsmodellen slik den er i dag, og kan akseptere lavere elevtilskudd.

Glemmer seniorene

– NOUen var en stor negativ overraskelse. Den tar ikke tak i den demografiske utviklingen og glemmer seniorene. Vi kjenner oss ikke igjen. Vi har faglig dybde og relevans og har internatet som en viktig del av tilbudet vårt. En av pilarene våre er at folk møter hverandre og at det ikke bare er et kveldskurs på et par timer, understreker Terning.

Bakteppet er:

  1. Det er for få møteplasser
  2. Det blir mange flere eldre i årene som kommer

– Nå må samfunnet våkne og ta hensyn til dette. Vi passer som hånd i hanske her, og det er stor pågang. Vi ønsker å nå bredden av seniorer. Vi vil være en varm og stimulerende møteplass – for der folk møtes der skjer det noe. Det er snakk om å bli sett. Vi vil skape engasjement med relevante kurs.

Anlegget til Nestor er flott og ordentlig og har 40 soverom. Det er særdeles godt egnet som møteplass.

Nå skal de ut og lære mer og hente inspirasjon fra danske senior-højskoler, som i stor grad har lengre kurs enn på Nestor. Dahl-Hansen ser for seg kurs opp til ti dager. Da vil også internatet spille en enda større rolle. Det er snakk om dannelseskurs mer enn aktivitetskurs. De vil også være nær utfordringer i samfunnet med blant annet klima- og miljø og demensforebyggende kurs.

Terning Dahl-Hansen er optimist. – Dette er ingen dødsdom, men en omkamp. Vi skal kjempe sammen med Nordnorsk Pensjonistskole. Vi tror på en løsning – men det vil kreve en hel del innsats, avslutter Terning Dahl-Hansen.

Øyvind Krabberød

 

Se høringsuttalelsen på www.frilyntfolkehogskole.no

www.nestorutvikling.no