Ny utgave av magasinet Folkeh

Da er nummer fem 2023 av magasinet Folkehøgskolen gått i trykken. Steinar Bryn ved Nansenskolen har levert en helt fersk rapport fra Ukraina – han reflekterer rundt den fastlåste krigen i landet. Jonatan Rask møter du i portrettet, han har tatt over som leder ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Geir Ertzgaard presenterer Ellen Key, den store svenske filosofen som sa: Dannelse er det som gjenstår når vi har glemt alt det vi har lært. Trond Blindheim reflekter rundt folkehøgskole og omdømme, og Kenneth Bjørkli presenterer båtbyggerlinja ved Fosen folkehøgskole. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.