Stor kunstgave til folkehøgskolene

Alfred Vaagsvold gir gjennom prosjektet «Kunst nå» en stor kunstgave til alle folkehøgskolene i Norge. Høsten 2023 begynte han på reisen landet rundt for å overrekke gavene.

Søndag 10. september var det stor festivitas på Fana folkehøgskule. Kunstgaven fra Alfred Vaagsvold skulle overleveres til folkehøgskolen av kunstneren selv. Når folkehøgskolene velger hva slags kunstverk de skal få gjennom «Kunst nå», så står de helt fritt og kan velge mellom maleri, skulptur /Innendørs/utendørs) eller en kunstbok. Fana folkehøgskule hadde som eneste folkehøgskole valgt en skulptur i stein som sin gave.

En testamentarisk gave som takk til skoleslaget

Prosjektet «Kunst nå» er initiert av Alfred Vaagsvold i takknemlighet over alt han har fått av folkehøgskolen, først som elev på Framnes og senere som lærer i atten år på Lundheim folkehøgskole. Folkehøgskolene får et kunstverk uten kostnad på to betingelser. For det første skal kunstverket få en varig plassering på et sted som elevene ferdes. I tillegg kan kunstverket verken kjøpes eller selges; det skal tas ut av kunstmarkedet.

Kunstgaven til Fana folkehøgskule

Skulpturen «Torso» på Fana folkehøgskule er laget i gneis, vanlig norsk gråstein. Steinen har fått tre ulike teksturer på overflaten; en polert framside, en pusset side og en ubehandlet side. Dette gjør skulpturen til et objekt som kan oppleves både visuelt og taktilt. Verket er en abstrakt form, samtidig som man tydelig ser sporene etter en menneskelig overkropp – en torso – i formene.

I det lille foredraget som Vaagsvold holdt ved overrekkelsen, sammenlignet han skulpturens ulike overflater med hvordan vi mennesker også har ulike sider vi velger å vise fram; noen får bare se det polert bildet av oss selv, mens det kan være andre som vi tør å vise fram en røffere og mer ubehandlet side av oss selv til. Han gjorde også et poeng ut av at steinsorten gneis ikke er regnet som en verdifull steinsort, som marmor eller agat. Det er gjennom den kunstneriske bearbeidelsen at steinen får verdi. Men hva skjer så når kunstverket blir tatt ut av kunstmarkedet, slik han gjør gjennom prosjektet «Kunst nå»? Har verket fortsatt en verdi når det ikke kan selges?

Kunstgaven vil gi rom for refleksjoner og opplevelser for elever og andre besøkende i årene som kommer, og folkehøgskolene må rette en stor takk til Alfred Vaagsvold for disse flotte kunstgavene som i disse dager kommer til folkehøgskoler over hele landet.

Tore Haltli, rektor Fana folkehøgskule

Fotos: Andreas Eikeseth Nygjerd