Biblioteksforbundets generalforsamling 2012. Døssingprismodtager Lene Andersen. Billedet må udelukkende bruges i private sammenhænge, al anden anvendelse skal aftales med ophavsrettighedshaver Jakob Boserup

Sommarlektyre og nye danningsperspektiv

Filosofen Lene Rachel Andersen held folkehøgskulen sitt dannings oppdrag høgt. Ho har m.a. bidratt til å etablere tenketanken «Nordic Bildung» https://www.nordicbildung.org/ og er medforfattar av bok «The Nordic Secret». Ho drar i denne artikkelen linjene tilbake til danningsperspektiva i folkehøgskulen sin barndom og presiserer at vi treng ei nyorientering i vårt danningssyn for å handtere det som er vår tids store utfordringar som t.d. migrasjon, sosiale medier, klimaendringar og kunstig intelligens. Danningsperspektiva vil gi oss ei djupare forståing for korleis vi kan store, raske endringar og komplekse samfunnsmessige utfordringar.

https://www.larorikt.fi/folkhogskolorna-skapade-det-nordiska-valstandet-nu-maste-vi-aterfinna-vart-bildningsideal/

 

Filosofen Lene Rachel Andersen held folkehøgskulen sitt dannings oppdrag høgt. Ho har m.a. bidratt til å etablere tenketanken «Nordic Bildung» https://www.nordicbildung.org/ og er medforfattar av bok «The Nordic Secret».

Einar Opsvik