Solbakken folkehøgskole på Skarnes får ny rektor

Siri Thorson (35) som er fra Hemsedal, tar over som rektor på Solbakken. Hun har master i drama og teater fra NTNU med pedagogikk psykologi som fordypning. Hun har spesialisert seg på bruk av teater som psykososialt helsefremmende verktøy og har jobbet med ulike teater- og musikkprosjekter i Libanon, Palestina og Sør-Afrika.

Siri har også studert flerkulturell pedagogikk i Nicaragua og er kvalifisert personlig trener og gruppeinstruktør gjennom studier i treningslære. Det siste året har hun tatt lederutdanning ved Steinerhøgskolen.

Hun har vært svært engasjert i å jobbe med teater – i skjæringspunktet teater-politikk, og understreker at hun ønsker å ta med seg teater ut i samfunnet.

Thorson har også skrevet boka Frihet på vent. Å leve i en flyktningeleir, basert på historier fra mennesker i flyktningeleirer i Libanon. Hun var elev ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole skoleåret 07/08 – på FN-akademiet.

Siri har vært kontorleder og lærer på Solbakken siden 2019. Hun starter i rektorstillingen 1. august. Gunnar Skjerdal gir seg etter ett år som rektor, med bosted i Grimstad ble vanskelig å fortsette i stillingen.

ØK