Trall: Sang-app fra Oslo Met

På søken etter et felles og mangfoldig sangrepertoar:
Er sang i dagens Norge uttrykk for et kulturelt fellesskap og en felles referanseramme?
Ser vi bakover i tid har sang vært viktig i folkeopplysning og danning, som samfunnstyrkende og/eller samfunnsendrende kraft. Sangen virker både innover i oss selv som styrke, ro og følelseskanal, men også utad som uttrykk for glede, samhørighet og energi.

Vi tenker nok ikke alltid over at vi bruker sang og sangtekster som redskap for både overlevelse, overtalelse, kamp eller seier. Mer velkjent er den rituelle bruken av sang ved merkedager, feiringer og viktige begivenheter livet igjennom. Men et betimelig spørsmål i 2023 er følgende: Er sang i dagens Norge en samlende og samfunnsbyggende kraft? Sanger og det å synge sammen binder folk sammen. Det styrker oss som samfunn at vi kan mange av de samme sangene; det kan skape tilhørighet og innenforskap. Samtidig kan nettopp det å ikke kunne sangen, skape utenforskap. Et påfølgende spørsmål blir da: Kan vi de samme sangene, eller er fellesrepertoaret vårt i ferd med å pulveriseres? (Haukenes et al., publiseres 2023)

I 1914 kom første utgave av Mads Berg «Skolens sangbok». Boka ble toneangivende for sangrepertoar i norske skoler og hjem i flere generasjoner. Har vi i dag noe tilsvarende, eller gjør tilgjengeligheten til all verdens sanger på ulike strømmetjenester noe med muligheten for å samle oss rundt et sangrepertoar? Dette er noe av det Trall-prosjektet ønsker å gjøre noe med: å bli en slags Mads Berg anno 2023. Bak Trall-appen står ansatte ved Lærerutdanningen på OsloMet som i årevis har forsket på sang, sangrepertoar og sangbruk.

Trall – en digital sangbok

Trall er en sang- og musikkopplevelsesapp for barn og voksne i barnehager og skoler, for utdanning, familier og alle som har lyst til å synge mer. Over 250 ulike artister står bak mer enn 180 innspillinger som er arrangert kun for Trall. Sangene er valgt ut på bakgrunn av innsamlinger og landsomfattende undersøkelser av folkekjære sanger og sanger som rører seg i vårt musikkmangfoldige og langstrakte land.  I Trall kan du synge sammen med blant andre Kringkastingsorkesteret (KORK), Solistkoret, jazzband, folkemusikere, popgrupper og ensembler fra det flerkulturelle Norge. Her er sanger på 25 språk, nynorsk, bokmål og ulike dialekter og sanger i mange forskjellige sjangre og stemmetyper.

Vår erfaring med studenter på lærerutdanningene er at stadig færre kan de samme sangene. Fellesskapet rundt sanger synes også å forsvinne mer og mer. Vår egen forskning og undersøkelser om sang og sangrepertoar i barnehage og skole, viser også at repertoaret er lite variert musikalsk og tekstlig og relativt gammelt (Hagen & Haukenes, 2017; Knigge et al, 2021). Da færre og færre i dag kan noter og CD’spillere er sjeldne å oppdrive, kom ideen om å lage framtidas digitale sangbok – som en sang-app. Trall er laget for å gjøre det enkelt å synge, enten man har sunget mye eller lite.

Kulturarvprosjekt
Tralls intensjon er å gi alle en mulighet til å ta aktivt del i Norges mangfoldige sangskatter, gamle som nye – der levendegjøring, fornyelse og tradisjon går hånd i hånd. Trall er således et moderne og innovativt kulturarvsprosjekt og vant i 2020 OsloMets innovasjonspris. Vår visjon er at sang skal være en naturlig del av måten vi er sammen på. Målet er at det skal synges mer og at vi samler oss om sanger vi ønsker å bevare, samtidig åpne opp for nye og ukjente sanger som kan bli en del av vår felles kultur. Med denne sangappen kan alle ta del i et sanglig fellesskap.

Sangene og arrangementene er bevisst valgt ut og arrangert med tanke på musikalsk variasjon. Alle innspillingene har hatt fokus på sangvennlig toneart og tempo slik at det blir lett å bruke og lett å synge med. Appen har i tillegg et intuitivt og lekent design.

I Trall kan du:

  • Finne kjente og ukjente sanger, nye og gamle, lange og korte
  • Oppleve ulike sjangre og et vel av ulike instrumenter og besetninger
  • Synge karaokehvis du ønsker
  • Dempe vokalen og synge helt på egenhånd
  • Få informasjon om og historier bak sangene
  • Oppleve musikken visuelt
  • Bruke sangtekster som støtte
    • Dykke ned i et Forundringsrom med overraskelser, bestillingsverk og utforskende lydspor
  • Få inspirasjon fra ferdige spillelister eller lage dine egne

Vi er stolte av at vi pr i dag har 25 ulike språk representert i Trall. Med karaoketekster og også tekster på originalalfabet blir det både mulig og enklere for alle å synge sanger på polsk, arabisk, hindi, tigrinja, ukrainsk, samisk og kvensk for å nevne noen av språkene. En app kan stadig utvides og Trall har mange ideer framover til nye sanger, språk og sjangre og flere utforskende og skapende funksjoner i appen. Ta gjerne kontakt med oss og meld fra om dine ønsker.

Alle kan

Karaoken kan selvsagt slåes av. Det kan også sangsolisten(e). Slik kan du selv, klassen eller vennegjengen bli solister med KORK, ulike folkemusikkgrupper, jazz-, pop- og bluegrassband og mye annet. Med Trall kan alle uansett alder, kulturell bakgrunn og språk synge de samme sangene. Med appen finnes det også unike muligheter til å forske mer på sang, språkutvikling og språklig mangfold.

I Trall tar vi tilbake det gamle plate-coveret /CD-bookleten med nyttige opplysninger om sangen, musikerne, arrangøren, tekstforfatter og komponist samt historiene bak og opphavet til alle sangene, og ikke minst kvalitetssikring av alle tekster og melodier. Trall er i tillegg en trygg plattform som gjør det mulig å bruke musikk på en lovlig måte, der alle de som har opphavsrett til musikk og tekst blir betalt.

Vi er mange som ønsker at det synges mer, mer sammen og mer variert for å ivareta en felles levende kulturarv, før den forsvinner helt som en samlende mulighet for kunst- og kulturopplevelser, liv, lek og læring.

Hvem står bak Trall-prosjektet?

Trall er laget og driftes av Trall-redaksjonen bestående av fem musikkansatte på OsloMet: Elisabeth Anvik, Ingrid Danbolt, Nina Engesnes, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes. Alle har lang erfaring fra undervisning på Lærerutdanningen, i barnehage, skole, høyere utdanning samt allsidig utøvende virksomhet som sangere, kursholder, kordirigenter, arrangører og redaktører. De har alle forsket på sang, sangrepertoar og sangbruk i en årrekke og utgitt flere artikler om dette. Prosjektleder for Trall er Pia Lang-Holmen.

 

Referanser:

Hagen, L. A., & Haukenes, S. (2017). Sangrepertoaret i barnehagen – tradisjon eller

stagnering? Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 15(5), 1–16.

https://doi.org/10.7577/nbf.1792

Haukenes, S., Danbolt, I. & Hagen, L.A. (kommer sept 2023/Gyldendal). Hvorfor synger vi?

 Sangens kraft og muligheter.

Knigge, J., Danbolt, I., Hagen, L. A. & Haukenes, S. (2021). The current status of singing in

kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education, 2(2), 74–99. https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905