Arild Mikkelsen: NOU-kommentar

Publisert/Oppdatert

Arild Mikkelsen satt i det forrige NOU-utvalget som omhandlet folkehøgskole, Vi har bedt han om en kommentar til NOU 2022:16 - En folkehøgskole for alle. Han sier: Denne lille kommentaren har nok fått et preg av tilbakeblikk på ulike NOU-er som har kommet og gått, men dette er vel kanskje det privilegiet en gammel leder av tidligere Norsk Folkehøgskolelag har.