Avviser skolen som kompetansefabrikk

Publisert/Oppdatert

Professor i pedagogikk ved universitetet i Århus, Lene Tangaard, har vært en sentral bidragsyter til tenkningen i dansk folkehøgskole. Hun er blant annet opptatt av at kompetansebegrepet har fått en altfor stor plass i dagens skole og samfunn. På danske skolemonitor.no sier hun blant annet: Skolen som kompetencefabrik risikerer at producere inkompetence. Få med deg hele artikkelen her.

Nansen – verdens samvittighet

Publisert/Oppdatert

Hvordan kunne det ha seg at polarhelten kom til å opptre som verdens samvittighet? I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris.

Magasinet Folkehøgskolen: Temanummer – LES!

Publisert/Oppdatert

Her får du servert et temanummer av magasinet Folkehøgskolen vi har kalt LES! Hvorfor? «Ungdom leser ikke bøker», sier flere forfattere og bibliotekarer. Men stemmer det? Hva skjer ved norske folkehøgskoler - leverer de på sitt danningsansvar? Vi gir deg et knippe artikler for å belyse lesning og litteratur. Vi vil slå et slag for lesning - LES! Men i dette magasinet finner du mye mer: Inge Eidsvåg presenterer et pedagogisk forbilde, Halvard Grude Forfang som var rektor ved Nansenskolen i 25 år. Dorte Birch har intervjuet rektor ved Roskilde Festival højskole rundt rusregler, og Signe Strøm skriver om Henriette Bie Lorentzens stipend - på Nansenskolen heiser de flagget i kamp for ytringsfriheten. Vi har også besøkt Föroya Fólkaháskúli - folkehøgskolen i Thorshavn som har hatt stor historisk betydning. Dette og mye mer i det 52 sider magasinet.

Einar Opsvik kommenterer ny NOU

Publisert/Oppdatert

Mandag 31. oktober vart ny NOU for folkehøgskulen presentert. Tittelen «En folkehøgskole for alle» gir klare signal om at utvalet ynskjer å sette sitt preg på folkehøgskulen framover og sikre at skuleslaget blir demokratisk representativt for det norske samfunnet.

Morten Eikenes svært positiv til den framlagte NOU-en om folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi fikk en kort prat med styreleder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF), Morten Eikenes, for å høre om hans umiddelbare reaksjoner på NOUen om folkehøgskole som ble overlevert mandag 31. oktober i Kunnskapsdepartementet.

Les! – temanummer kommer

Publisert/Oppdatert

Et temanummer vi har kalt LES! er rett rundt hjørnet. Hvorfor? «Ungdom leser ikke bøker», sier flere forfattere og bibliotekarer. En undersøkelse rundt unge leseres vaner fra 2019 utført av Norstat viser at i løpet av et år leser 47 prosent av ungdom bare mellom 1 til 4 bøker, og at 27 prosent av ungdom leser ingen bøker

158 år med folkehøgskole i Norge

Publisert/Oppdatert

1. november 1864 åpnet den første folkehøgskolen i Norge, Sagatun, på Hamar. I anledning folkehøgskolenes fødselsdag har vi hentet frem noen arkivbilder fra vår innholdsrike historie.

Ny NOU om folkehøgskole overlevert Brenna

Publisert/Oppdatert

Det var god stemning i salen da kunnskapsminsister Tonje Brenna mandag mottok NOU-rapporten om folkehøgskole av utvalgsleder Rode Margrete Hegstad. Førsteinntrykket er at dette er jobbet fram av et utvalg som vil folkehøgskolen vel. Men nå skal den leses - og Brenna lovte at den ikke skal puttes i en skuff, men sendes ut på høring. Så da er håpet at den vil føre til god aktivitet ute i folkehøgskolelandskapet med gode innspill til dem som staker opp veien videre for folkehøgskolen.