Kaffepause på Tynset folkehøgskole, ukjent år og fotograf. Anno Musea i Nord-Østerdalen

158 år med folkehøgskole i Norge

1. november 1864 åpnet den første folkehøgskolen i Norge, Sagatun, på Hamar. I anledning folkehøgskolenes fødselsdag har vi hentet frem noen arkivbilder fra vår innholdsrike historie.
1. november 1864 ble Sagatun folkehøyskole på Hamar startet av Herman Anker og Olaus Arvesen. De hadde hentet inspirasjon fra Danmark hvor den første folkehøgskolen ble startet 20 år tidligere basert på N.F.S. Grundtvigs tanker om en skole for alle. Her et skolebilde fra Sagatun folkehøyskole 1878. Foto: Digitaltmuseum / Anno Domkirkeodden

 

Dette er trolig en samling folkehøgskolefolk fra 1907. Martin Sivertsen (senere Skogn folkehøgskole) står bak til venstre. Nr. tre fra venstre bak er Olaus Islandsmoen (Vestoppland folkehøgskole, nå Hadeland fokehøgskole). Nr. to fra venstre i midtre rekke er Anton Fjær (Fjærs folkehøgskule eller «Den flytjande folkehøgskulen», senere Skogn folkehøgskole). Sittende helt til venstre Johs Bragstad (Sund folkehøgskole). Foto: Sverre Bjerkan/Levanger Fotomuseum.
Skoleklasse i håndarbeidstime 1923 ved Hardanger Folkehøgskole. Foto: Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum.

 

Sang har alltid hatt en sentral plass i folkehøgskolen. Skolekor på Ringsaker folkehøgskole februar 1953, senere Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Foto: Digitaltmuseum – Normann/Anno Domkirkeodden.
Kaffepause på Tynset folkehøgskole, ukjent år. Foto: Ukjent, Anno Musea i Nord-Østerdalen

 

Hatt og sykkel var høyeste mote på Øyslebø der elever fra Marnar folkehøgskole holdt til. Ca 1920. Foto. Ukjent. Historiske foto Marnardal og Audnedal.

 

Internatlivet er en grunnleggende del av folkehøgskolen. Solveig, Signe og Astrid var romvenninner på Kvås folkehøyskole i 1939. Foto. Ukjent Historiske foto. Marnardal og Audnedal
Skitur ved Ringsaker Folkehøgskole (Senere Arbeiderbevegelsens folkehøgskole) februar 1953. Foto: Digitaltmuseum – Normann/Anno Domkirkeodden
Elevgruppe ved Jæren Folkehøyskole på Klepp skoleåret 1910. Foto: H. Wiig Historiske foto. Marnardal og Audnedal.
Bjørnstjerne Bjørnson taler for et stort publikum ved avdukingen av bautaen over Mix og Herman Anker ved Sagatun Folkehøgskole 15. september 1901. Foto: Ukjent/ Anno Domkirkeodden.
Klassebilde fra Vågan Folkehøgskole (i dag Lofoten folkehøgskole) med bestyrer Karsten Laupstad til høyre. Kabelvåg. 1956. Foto: Ukjent/Museum Nord.

 

Linjefag på musikklinjen ved Romerike folkehøgskole i 1956. Foto: Rigmor Dahl Delphin/Oslo museum⁠

 

Sommerkurset på Sund folkehøgskole i 1949. Martin Knoph/Levanger Fotomuseum.
Linjefag på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i februar 1985, Ringsaker Blads arkiv/Nationalbiblioteket
Elevkvelden er ikke noe nytt påfunn. Underholdning på Sund folkehøgskole, ca 1946 – 1958. Martin Knoph/Levanger Fotomuseum.
I begynnelsen underviste folkehøgskolene i vanlige skolefag som geografi og norsk. I dag er det ikke lov å ta eksamen på folkehøgskole. Fysikk og kjemiundervisning på Ringsaker Folkehøgskole, (nå Arbeiderbevegelsens folkehøgskole) februar 1953. Foto fra Digitaltmuseum – Normann/Anno Domkirkeodden
Juleforberedelser på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole desember 1992. Foto: Ringsaker blads arkiv/Nasjonalbiblioteket
Elever på Vefsn folkehøgskole, kullet 1899-1900. Foto: Rana blads arkiv/Nationalbiblioteket
Romvask på Romerike folkehøgskole i 1956. Foto: Rigmor Dahl DelphinOslo museum⁠.
Skolebilde fra hagen på Skogn folkehøgskole, gjestekurs. ca 1955. Foto: Ingvald Groven/Levanger Fotomuseum.
Dans i gymsalen på Ringsaker Folkehøgskole, (nå Arbeiderbevegelsens folkehøgskole) 17.02.1953. Foto fra Digitaltmuseum – Normann/Anno Domkirkeodden.
Gymnastikkoppvisning på Sund folkehøgskole, tatt en gang mellom 1946 og 1958. Martin Knoph/Levanger Fotomuseum
Hårmoten har endret seg litt oppigjennom årene. Arbeiderbevegelsen folkehøgskole september 1985. Foto: Ringsaker Blads arkiv/Nationalbiblioteket.
To gutter som leser på Voss folkehøgskule i 1922 foran et pyntet juletre. Foto: Karl Olav Moe/Maihaugen.
Kjøkkenpersonale ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på 1980-tallet. Foto: Ringsaker Blads arkiv/Nationalbiblioteket
Festmiddag med elever og ansatte ved Skjeberg folkehøyskole ca. 1926, ukjent selskapslokale, muligens i Berg i Halden. Foto: Ukjent/Østfoldmuseene.