Kommentar til Odd Arild Netlands «synspunkter om Folkehøgskolerådet og organisering av det sentrale arbeidet»

Publisert/Oppdatert

Knut Simble: Vil styrkning av Folkehøgskolerådet gi elevene livsopplysning og gjøre dem i stand til å ta aktivt del i både eget liv og samfunnslivet?

Magasinet Folkehøgskolen – ny utgave

Publisert/Oppdatert

Da er første utgave i 2022 av magasinet Folkehøgskolen sendt til trykk. Du kan starte lesningen her - hele 64 sider byr vi på. Vi har møtt Bjørn Berentsen ved Åsane folkehøgskole som går av med pensjon etter hele 34 år som leder i vest. Filosof Sigurd Ohrem spør: Hvor frisinnet er de frilynte? - og han kommer med overraskende innspill. Vi byr også på flere miljøartikler rundt bærekraftig og rettferdig mat. Turid Ulven bidrar med en helt ny spalte/petit - Grundtvig til hverdags og debatten rundt disiplinærsaker i folkehøgskolen fortsetter med innspill fra Jon Krognes og Kristin Smith. Dette og mye mer i dette magasinet. God lesning!