Opptaksutvalget vil fjerne tilleggspoeng

– Vi frykter at Opptaksutvalgets forslag kan føre til at flere begynner på høyere utdanning før de er klare for det, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, og peker på viktigheten av motivasjon og ikke kun karakterer.