Presisering fra FHF og NKF

Publisert/Oppdatert

I etterkant av av gårsdagens innslag på NRK, og de siste dagers omtale av stillingsutlysninger ved Sjøholt folkehøgskole er det nødvendig med en presisering. I saken kommer det frem at «Folkehøgskolene hevder de er unntatt likestillings- og diskrimineringsloven». Dette stemmer ikke.

Folkehøgskoleforbundets verdigrunnlag og skolesyn

Publisert/Oppdatert

I disse tider vil vi minne om den frilynte folkehøgskoles og Folkehøgskoleforbundets verdigrunnlag og skolesyn. Folkehøgskolen er for oss et fritt og uavhengig pedagogisk tilbud på bred humanistisk etisk grunn. Uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, alder, politiske holdninger, sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsevne, møtes mennesker i folkehøgskolen i åpenhet og respekt på en fordomsfri og undersøkende læringsarena, Les gjerne videre i vårt Idé- og prinsipprogram med vårt verdigrunnlag og skolesyn.

Debatt i Danmark da Krogerup højskole slapp til niqab-debatt

Publisert/Oppdatert

"En fest lørdag aften på Krogerup må være en salafists værste mareridt” Krogerup Højskole er kommet ud i et mindre stormvejr efter, at gruppen Kvinder i dialog, der forsvarer muslimskes kvinders rettigheder til at bære niqab, var inviteret på besøg på højskolen. Blandt andre Morten Messerschmidt mente, at det var kunne være strid med højskoleloven at have oplægsholdere i ført niqab. Forstander Rasmus Meyer svarer her på kritikken.

Ny rapport: Et år for alle?

Publisert

I desember 2019 ble rapporten Et år for alle? lansert. Rapporten er utarbeidet av Maja Lie Opdahl ved Unge funksjonshemmede og ser på hvor tilgjengelig tilbudet på de ulike folkehøgskolene er for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Kildegrunnlaget i rapporten er i hovedsak intervjuer med disse ungdommene og folkehøgskoleansatte. I tillegg inneholder rapporten resultatet fra en spørreundersøkelse som ble sendt til alle rektorer i folkehøgskolen våren 2019.

Miljø: Fana folkehøgskole tar grep

Publisert

Vi besøkte Fana folkehøgskole som nå setter inn et nytt gir for å bli troverdig i miljøkampen. Nå legger de opp til treårige framdriftsplaner for å få ned sitt karbonavtrykk.

Med kjøkkenet inn i framtiden

Publisert/Oppdatert

Ingun Skaar (54) er kjøkken- og renholdsleder ved Follo folkehøgskole. Hun kom til skolen i 2017 og har satt sitt stempel på kjøkkenet der. Med seg hadde hun lang fartstid fra Statens kantiner og ISS-systemet, hvor hun har vært kjøkkenleder, produksjonsleder, driftssjef – drevet med salg og markedsføring, og ikke minst med utvikling av nye konsepter.

Sanksjoner i folkehøgkolen

Publisert/Oppdatert

Det er mange bort- og utvisninger ved norske folkehøgskoler hvert år. Ikke alle som starter på et folkehøgskoleår takler det nye skolelivet og mestrer ikke å innordne seg i de rammer og regler som gjelder. La oss slå det fast - dette er et vanskelig landskap å orientere seg i. Det er mange hensyn å ta. Det er medelever, skolens rykte, skolemiljøet etc.

Selv om vi kan – er det ikke nødvendigvis danning

Publisert/Oppdatert

Bortvisning i folkehøgskolen: «Det finnes ikke vanskelige elever, bare elever som har det vanskelig» er et flott og sterkt utsagn som passer godt med folkehøgskolens menneskesyn. Elevene opplever motstand, utenfra som innenfra, og strever seg fremover, utvikles. Vi griper mulighetene, støtter og veileder dem, og etter hvert som vi blir kjent og relasjoner skapes, kommer også tilliten og ofte forklaringer. Disse elevsakene er krevende, til tider frustrerende, men også svært givende og meningsfylte. Spesielt krevende er sakene der elevene ikke griper mulighetene de får, bryter løfter og noen ganger også regler.

Kjører kampanje for Globalvettreglene

Publisert/Oppdatert

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper Internasjonalt utvalg vil fortsette! Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. I uke 1-9 i 2020 lanserer IU ett tekstbidrag om hver regel hver uke. Tekstene er skrevet med ansatte i folkehøgskolen som målgruppe og intensjonen er at tekstene skal bidra til økt refleksjon rundt de ulike reglene.