Kjører kampanje for Globalvettreglene

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper Internasjonalt utvalg vil fortsette!
Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.
I uke 1-9 i 2020 lanserer IU ett tekstbidrag om hver regel hver uke. Tekstene er skrevet med ansatte i folkehøgskolen som målgruppe og intensjonen er at tekstene skal bidra til økt refleksjon rundt de ulike reglene.

Les mer om kampanjen og tekstbidrag til globalvettreglene

 

I uke 1-9 i 2020 lanserer IU ett tekstbidrag om hver regel hver uke. Tekstene er skrevet med ansatte i folkehøgskolen som målgruppe og intensjonen er at tekstene skal bidra til økt refleksjon rundt de ulike reglene.

Her følger en oversikt over forfatterne av de ulike tekstbidragene:

Globalvettregel 1: Tora Aasland, leder i den norske UNESCO-kommisjonen.

Globalvettregel 2: Karine Risnes, lærer ved Ringerike Folkehøgskole.

Globalvettregel 3: Garba Diallo, direktør i Crossing Borders og lærer ved Nordfyns Højskole i Danmark.

Globalvettregel 4: Embla Regine Mathisen, leder av Changemaker.

Globalvettregel 5: Tonje Vold, forfatter av boken «Å lese verden» (2019).

Globalvettregel 6: Ole Andreas Kvamme, medredaktør av boken «Bærekraftdidaktikk» (2019).

Globalvettregel 7: Øyvind Ekse, inspektør ved Musikkfolkehøgskolen Viken.

Globalvettregel 8: Kathrine Sund-Henriksen, daglig eder i ForUM.

Globalvettregel 9: Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Plakaten Globalvettreglene er et resultat av IU sitt arbeid skoleåret 2016-17 med å sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Utarbeiding av Globalvettreglene startet på internasjonalt seminar i desember 2016, hvor deltakerne laget førsteutkastet. Siden har utkastet til Globalvettreglene blitt presentert på rektormøtet, distriktsmøter, ulike folkehøgskoler og i folkehøgskolebladene. Her har folkehøgskolene vært invitert til å komme med innspill til reglene. IU takker for alle gode forslag og kommentarer som kom inn!

Her kan du laste ned plakaten med Globalvettreglene.

I forbindelse med utarbeidelsen av Globalvettreglene har IU fått trykket flere artikler i de to folkehøgskolebladene Folkehøgskolen og Steg. Her finner du lenker til disser artiklene som alle retter et kritisk blikk på hvordan vi engasjerer oss globalt.

Vi får mer enn vi gir – s. 24-25, skrevet av IU.

Brutal oppvåkning – s. 22-23, skrevet av IU.

Etikk, takk! Utkast folkehøgskolenes globalvettregler , s. 42-43, skrevet av IU.

Etiske dilemmaer i bistanden – s. 26 – 27, skrevet av Petter Eide – utdrag fra foredrag på internasjonalt seminar i folkehøgskolen desember 2016.

Globalvettreglene – et pedagogisk verktøy – s. 20-21. Skrevet av Judith Klein, prosjektleder Utdanning for bærekraftig utvikling (RORG-samarbeidet)