- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

Presisering fra FHF og NKF

I etterkant av av gårsdagens innslag på NRK, og de siste dagers omtale av stillingsutlysninger ved Sjøholt folkehøgskole er det nødvendig med en presisering. I saken kommer det frem at «Folkehøgskolene hevder de er unntatt likestillings- og diskrimineringsloven». Dette stemmer ikke.

Fra Folkehøgskoleforbundet

– Vi i frilynt folkehøgskole registrerer at enkelte kristne folkehøgskoler velger å bruke unntaket i Likestillings- og diskrimineringsloven i forbindelse med ansettelser. Vi må understreke at dette ikke er en aktuell problemstilling for de frilynte folkehøgskolene, sier Live Hokstad, leder for Folkehøgskoleforbundet som er fagforeningen til de frilynte folkehøgskolene.

– De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette.

Fra Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

– De kristne folkehøgskolene mener seg ikke unntatt Likestillings- og diskrimineringsloven. Loven åpner likevel for at en folkehøgskoleeier kan stille krav til ansattes livssyn og samlivsform, sier Gunnar Birkeland, leder for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag som er fagforeningen til de kristne folkehøgskolene.

– Det er et stort spenn blant de 34 kristne folkehøgskolene i hvordan dette benyttes i praksis.