Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I disse koronatider ble årsmøtet, som vanligvis holdes i forbindelse med frilynt folkehøgskoles lederforum i november, arrangert som nettkonferanse.

Det var 28 stemmeberettigede som deltok på webkonferansen som hadde noen tekniske startproblemer, men landet godt etter hvert. Her kunne deltakerne stemme, ta ordet,  og gi kommentarer skriftlig.

Det ble et årsmøte uten de store bølger. Etter gjennomgått årsmelding fikk styret og staben i Brugata lovord for vel utført arbeid.

Styremedlemmer som sto på valg ønsket å fortsatte – og ble gjenvalgt av årsmøtet.

Følgende sitter i styret for IF: Morten Eikenes (leder), Astrid Moen – Sund, Dag Folkvord – Jæren, Ingvild Jevne – Arbeiderbevegelsen og Live Holstad – Folkehøgskoleforbundet og Toten.

ØK