Allmenndanning og ytringsfrihet

Det var etter et undervisningsopplegg om ytringsfrihet, den franske læreren Samuel Paty ble halshugget i en forstad til Paris. Med karikaturtegningene av Mohammed fra Charlie Hebdo, visste han at opplegget kunne provosere, og ga elevene anledning til å forlate klasserommet. Klagene på undervisningen kom både til skolen og politiet, men det var kampanjen i sosiale medier, som viste terroristen hvor han kunne finne Samuel Paty. Drapet skjedde nærmest etter en «digital fatwa».

Det groteske drapet på Samuel Paty er et angrep på demokratiet og på skolenes oppgave med å opplyse og utfordre elevene. I folkehøgskolen er hovedoppdraget vårt å jobbe med allmenndanning og folkeopplysning. Ytringsfrihet er selve grunnideen for et demokratisk samfunn, og det er viktig å skape en forståelse for at ytringsfriheten også kan beskytte ytringer vi ikke liker.

I ethvert demokratisk samfunn, er ytringsfrihet er en grunnleggende verdi. Vi formes som individer gjennom kommunikasjon med verden rundt oss. Vi etablerer oppfatninger, tanker og ideer gjennom  kunnskap fra ulike hold, og vi kan påvirke omverden gjennom våre ytringer. Påvirkning gjennom ytringer er viktig for enkeltindividene, og har stor betydning for ivaretakelse og videreutvikling av demokratiet.

Meningsutvekslinger ble forsterket gjennom deling mellom grupper som har sammenfallende meninger. I sosiale medier skjer ofte dette, vi deler og kommenterer der vi er enige. Nettroll får rom til å utfolde seg. Ytringsfriheten i sosiale medier er enorm, men det er også en informasjonsfrihet, der vi selv bestemmer hva vi tar til oss. Utfordringen må være at vi også kommenterer når vi er uenige, slik at nettrollene kan få motstand, og gjerne sprekke i offentlighetens lys.

De frilynte folkehøgskolene i Norge springer ut av en demokratisk tradisjon og tenkning, som siden starten i 1864 har virket for dialogen som grunnvoll i vårt folkestyre. På folkehøgskolene bør vi sørge for at de ulike stemmene blir hørt. Det er lett at vi havner i et ekkokammer av enighet. Bevisstgjøring om ytringsfrihet gjennom undervisning og samtaler er en viktig oppgave for oss i folkehøgskolen. Og selv om Frirommet ikke ble det store prosjektet vi håpet på, er Frirommet er en fin metode for meningsutveksling i ryddige former.

Je Suis Samuel

Live Hokstad

Leder Folkehøgskoleforbundet