Statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet 2021 og folkehøgskolene

Statsbudsjettet for 2021 innebærer en generell økning til folkehøgskolene på 3,2%, hvilket må sies å være svært godt. Det er ikke lagt inn noen kutt, men det er presisert at kortkursmidlene ikke skal tas ut av folkehøgskolekapitlet i statsbudsjettet, men at folkehøgskolene skal få en tilsvarende økning i grunnbevilgningen.
Det er satt av midler til at Sjøholt og Stord folkehøgskoler kan starte opp i august 2021 og at Sjunkhatten folkehøgskole får videreført sine planleggingsmidler. Øyrekka folkehøgskole har allerede fått tildelt planleggingsmidler tidligere i år og er derfor ikke nevnt spesielt i årets forslag til statsbudsjett.

Tilskudd til kortkurs fases ut fra 01.01.2021: 

Som varslet i fjorårets statsbudsjett, i lovendringsforslag i vinter og i revidert budsjett før sommeren bekrefter departementet på nytt at tilskudd til kortkurs fases ut fra 01.01.2021. Dette betyr at man ikke kan avholde kortkurs som teller inn i tilskuddsgrunnlaget fra 01.01.2021. Regjeringen sier samtidig at midlene ikke skal tas ut av folkehøgskolekapitlet  i statsbudsjettet, men at folkehøgskolene skal få en tilsvarende økning i grunnbevilgningen. De sier også at se vil være i dialog med oss om å videreføre kortkurs til enkelte sårbare grupper.

Områder der folkehøgskolen har fått gjennomslag: 

Ønsker om midler til etter- og videreutdanning, mentorprosjekt, PPU og flere plasser til eksisterende skoler er ikke tilgodesett. Dette vil det fra Folkehøgskolerådets (FHSR) side fokuseres på i høringen og dialogen frem mot endelig vedtak av budsjettet i desember, sier daglig leder i FHSR, Christian Tynning Bjørnø.  De vil også bruke tallene fra den nylig gjennomførte undersøkelsen for å belyse negative økonomiske konsekvenser av COVID-19.

ØK