Endelig et studium i folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskoleorgansisasjonene inviterte sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium på Campus Vestfold og til webinar - 22. - 23. oktober. Dette var også en offisiell åpning av studiet i folkehøgskolepedagogikk, PPU. Da var endelig en gammel drøm gjennom mange tiår landet.
Siden 2014 har det pågått et konkret arbeid med å få dette til, Sindre Vinje (tidligere pedagogisk rådgiver for Folkehøgskoleforbundet), Arve Amsrud og Stein Laugerud fra USN ble takket med blomster for innsatsen for å få det nye studiet på beina.
Inge Eidsvåg

28 studenter som arbeider ved norske folkehøgskoler er i gang med det nye tilbudet.

En Inge Eidsvåg (73) i toppform, og stadig aktuell, hadde et fem kvarters åpningsforedrag – det var mange våte øyekroker som responderte på den inderlige og viktige talen. Videre på programmet sto blant annet workshop med Michael Weiss fra USN og Rasmus Kolby Rahbek fra Danmark og Videncenter for Folkehopplysning. Kolby sto også for foredraget «Den uprofesjonelle lærer».
En panelsamtale avsluttet denne første dagen, av to. Her spurte lederen for PPU-studiet, Johan Lövgren: Hva har folkehøgskolen av muligheter i møte med USN og akademia?
ØK