Profesjons­melding og nye opptaks­regler kommer 5. april

Rett etter påske lanserer regjeringen både profesjonsmeldingen og kommer med sine forslag til nye opptaksregler for høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel kommer med to viktige meldinger fredag etter påske.