Gir opp Færder fhs. – prosjektet

Vi har fått en pressemelding fra Foreningen Færder Folkehøgskole. De legger nå ned aktiviteten etter vedtak på årsmøte 5. mai. Etter fire års iherdig arbeid gir de nå opp arbeidet med å starte en folkehøgskole på Østre Bolæren i Færder kommune.

Pressemelding:

 Foreningen Færder Folkehøgskole har jobbet iherdig siden 2020 med å etablere en folkehøgskole på Østre Bolæren. Det har vært et spennende arbeid, der vi har opplevd stor lokal støtte fra nærings- og organisasjonsliv, lokale politikere og Færder kommune, samt en rekke enkeltpersoner. Vi har hatt mange gode støttespillere og samarbeidspartnere; noe som har vært helt avgjørende for vårt arbeid.

Den 31.10.22 kom det ut en NOU-en 2022:16 «En folkehøgskole for alle», som blant annet skulle se på kriterier for å etablere nye folkehøgskoler, og i den forbindelse ble også muligheten stengt for å kunne søke om å etablere nye folkehøgskoler. Det ble levert inn innspill innen høringsfristen, men fortsatt er veien videre for etablering av nye folkehøgskoler helt i det uvisse.

Vi har også fått tydelige politiske signaler om at det ikke blir noen reell mulighet for å starte opp nye folkehøgskoler i nær fremtid.

 Bygningsmassen på Østre Bolæren «råtner på rot» slik den står i dag – og trenger å bli fylt med aktivitet og en kjærlig hånd så snart som mulig. Vi i Foreningen Færder Folkehøgskole vil mer enn noe annet at Østre Bolæren skal tas i bruk, og ser dessverre at vi vil kunne være til hinder for at andre aktører vil kunne etablere seg der på mer permanent basis.

Siden rammevilkår ikke lenger ligger til rette for å etablere nye folkehøgskoler, så ser vi heller ikke at det er noe incitament for å holde Foreningen Færder Folkehøgskole levende.

Vi ønsker Østre Bolæren fylt med liv og aktivitet, og da er dessverre ikke folkehøgskole veien å gå – slik vi alle ønsket.

Vi takker for oss og takker alle våre gode samarbeidspartnere og støttespillere.

Vennlig hilsen 

Foreningen Færder Folkehøgskole  

Kontaktperson: sindrevinje@outlook.com / 90609979 

www.faerderfolkehogskole.no