FHF-rundskriv 12-2013 Retningslinjer for økonomiforvaltning for lokallag i Folkehøgskoleforbundet

Styret i Folkehøgskoleforbundet har vedtatt nye retningslinjer for økonomiforvaltning i forbundet. Det ble også informert om dette på landsmøtet. Du finner disse vedlagt. 

Til

Lokallaga i Folkehøgskoleforbundet

 

07. mai 2013

Vår ref.: 30/13/A1.03

 

FHF-rundskriv 12/13

 

 

Retningslinjer for økonomiforvaltning for lokallag i Folkehøgskoleforbundet

 

Styret i Folkehøgskoleforbundet har vedtatt nye retningslinjer for økonomiforvaltning i forbundet. Det ble også informert om dette på landsmøtet. Du finner disse vedlagt. I retningslinjene slås det fast at hvert lokallag skal ha en konto som er opprettet på Folkehøgskoleforbundets organisasjonsnummer.

Lokallagsleder ved den enkelte skole vil få disposisjonsrett over denne kontoen og det vil bli utstedt et bankkort med lokallaget navn, for eksempel Folkehøgskoleforbundet Bømlo, samt lokallagsleders navn. Lokallagets penger som står på annen konto, privat eller på skolekonto, skal nå overføres til den nye kontoen.

Lokallagsleder må samtidig sørge for at tidligere konto/avsluttes/gjøres opp. For å kunne få opprettet konto på riktig person må vi ha navn, adresse og fødselsnummer på lokallagsleder (evt. kasserer). Du vil få tilgang til denne kontoen ved å benytte din egen bankID. Dersom du ikke har bankID så må du sende bekreftet kopi av passet ditt. Vi ber om at dette så snart råd er sendes til sekretariatet ved borgny@folkehogskole.no  

 

 

Med beste hilsen

 

Øyvind Brandt                   Knut Simble

Leder                                Generalsekretær

Kalender