NF-rundskriv 9-2013: Påmelding til landsmøtet i NF 18.-21. mars 2013

Vi minner om at fristen for påmelding til landsmøtet i NF er 6. mars.

Til

Lokallaga i NF og IF-skolene

 

4. mars 2013

Vår ref.: 16/13/A1.03

 

NF-rundskriv 9/13

 

 

Påmelding til landsmøtet i NF 18. – 21. mars 2013

 

Vi minner om at fristen for påmelding til landsmøtet i NF er 6. mars.

 

Representantar fra 10 skoler har nå meldt seg på og det er bra, men vi må få fleire med!

 

Adresse for påmelding til landsmøtet er

kontor@agder.fhs.no.

 

 

 

Med beste hilsen

 

Øyvind Brandt                                                                                 

Leder                                     Knut Simble

                                              Daglig leder

Kalender