NF-rundskriv 3-2013: Alles stemmerett 100 år – markeringer?

I inneværende år er det et viktig jubileum vi regner med folkehøgskolene vier oppmerksomhet: kvinners stemmerett ved stortingsvalg, som ble innført for 100 år siden her i landet (11. juni 1913) – og dermed alles like stemmerett. 

Til frilynt folkehøgskole

(vær snill å kopiere til:) 

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte           

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

rektor  og inspektør/ass.rektor   

 

Kopi til: Distriktslag av NF

Oslo, 5. februar 2013

Vår ref.:  9/13/A1.08

 

NF-rundskriv 3/2013

 

Kvinners og dermed alles stemmerett ved stortingsvalg 100 år

 

I folkehøgskolen planlegger vi flere demokratiprosjekter i forbindelse med at folkehøgskolen er 150 år i Norge neste år, noe som faller sammen med at grunnloven er 200 år.

 

Allerede i inneværende år er det imidlertid et viktig jubileum vi regner med folkehøgskolene også vier oppmerksomhet: kvinners stemmerett ved stortingsvalg, som ble innført for 100 år siden her i landet (11. juni 1913) – og dermed alles like stemmerett. Se for eksempel også www.stemmerettsjubileet.no

 

For å kunne være bedre i stand til å svare på henvendelser, koordinere evt. initiativer ved skoler og evt. bidra til markeringer, ønsker vi tilbakemelding på om og i tilfelle hvordan dette jubileet markeres eller behandles ved skolen. Evt. om lokallaget/skolen har ideer til hvordan NF kan bidra i en slik markering.

 

 

Med beste hilsen

 

Øyvind Brandt                  Knut Simble

leder                                daglig leder

Kalender