NF-rundskriv 7-2013: Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier

Vi gjentar invitasjonen til kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier i folkehøgskolen i Oslo 26. februar. Dette er et dagskurs som står for seg selv. Skoler/deltakere kan også velge å delta på hele prosjekt (hele kursforløpet).

Til frilynt folkehøgskole

(vær snill å kopiere til:)

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ
rektor  og inspektør/ass.rektor                                                                               

 

 

Kopi til: Distriktslag av NF

Oslo, 13. februar 2013

                                                                                                                                             Vår ref.: 13/13/A1.08

                                                                                                          NF-rundskriv 7/2013

 

 

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier – haster

 

Vi gjentar invitasjonen til kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier i folkehøgskolen i Oslo 26. februar. Dette er et dagskurs som står for seg selv. Skoler/deltakere kan også velge å delta på hele prosjekt-/kursforløpet.

 

Kurset er et samarbeid mellom NKF og NF/PUF.

 

Dagskurset tirsdag d. 26. februar er på Oslo Rica Hotell (rett ved Oslo S).

 

Målsetningen med prosjektet er

  • å utforske og bruke de positive mulighetene som ligger i sosiale medier for folkehøgskolen
  • Skape refleksjon om sosiale medier som møteplass under et folkehøgskoleår
  • Å dele og formidle kunnskap om situasjonen i dag
  • Skape refleksjon omkring etiske sider ved sosiale medier
  • Utvikle faglige tilnærminger til sosiale medier som pedagogisk verktøy og som fokusområde
  • Å diskutere sosiale medier som verktøy for demokratisk deltakelse og demokratisk dannelse
  • Å se på samspillet mellom sosiale medier og andre arenaer i folkehøgskolen
  • Utvikle et mulig innlegg til folkehøgskolekonferansen 6. november 2013

 

 

Vi viser for øvrig til vedlagte brosjyre for kurset.

 

Påmeldingsfrist er umiddelbart 😉 på www.folkehogskole.no/nkf

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                Knut Simble
leder                                              daglig leder

Kalender